Põhisisu juurde
Esindus Eestis

ELi teadusuuringud ja innovatsioon Eestis

Teadus- ja innovatsioonipoliitika toetab ELi rohe- ja digipööret ning aitab saavutada Euroopa Komisjoni 2019.–2024. aastaks püstitatud kuut üldeesmärki.  Teadusuuringud ja innovatsioon on ka Eesti majanduse tuleviku alustalad

Tänu ELi teadus- ja innovatsioonitoetusele saavad Eesti teadlased osaleda projektides, mis aitavad teha murrangulisi avastusi nii loodusteaduste, tervishoiu, transpordi, kliimamuutuste kui ka digitehnoloogia valdkonnas.

Innovatsioon

ELi toetus on aidanud Eestil tõusta Euroopa innovaatiliste riikide sekka. 2023. aastal liigitus Eesti Euroopa Innovatsiooni edetabelis keskmise innovatsioonitegevusega ELi liikmesriikide hulka. See edetabel annab võrdleva ülevaate Euroopa riikide innovatsioonitegevuse tasemest.

Euroopa Innovatsiooninõukogu koduleht

Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvõimalused

Küsimused ja vastused Euroopa Innovatsiooni edetabeli kohta

 

Teadusuuringud

ELi eelmisest teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammist „Horisont 2020“ said Eesti projektid aastatel 2014–2021 toetust enam kui 274 miljoni euro väärtuses.

Teadustoetuse taotlemisel saab abi ja nõu küsida Eesti Teadusagentuurist. Eesti Teadusagentuur vahendab ELi teadus- ja innovatsiooniprogramme ning toetab mitme projekti ja koostöövõrgustiku kaudu Eesti teadus- ja arendustegevust ning innovatsioonisüsteemi. Lisaks korraldab teadusagentuur riiklikku teadusrahastust ja teaduse hindamist.

Eesti on osa ka Euroopa teadusruumi (European Research Area) algatusest, mis toetab rahvusvahelist koostööd teadus- ja arendustegevuses. Programmi loomise eesmärk oli aidata Euroopal saada maailma juhtivaks teadmispõhiseks majanduseks, panustades ühtse ja piirideta teaduse, innovatsiooni ja tehnoloogiaturu arengule Euroopa Liidus.

Euroopa Horisont

Euroopa Horisont Eestis

Eesti osalus programmis „Horisont 2020

Teadustegevuse rahastamine ELis

Euroopa teadusruum

 

 

Rahastus Eestis