Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

Filtreeri

Uudised (231)

RSS
Tulemused 220 kuni 230
Pressiteade |

Täna tutvustasid komisjon ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja uut ELi küberturvalisuse strateegiat, mis aitab tugevdada Euroopa kollektiivset vastupanuvõimet küberohtudele ning muudab digiteenused ja -vahendid inimeste ja ettevõtjate jaoks usaldusväärsemaks. Samuti aitab uus

Pressiteade |

Komisjon esitas täna kaks uut õigusakti ettepanekut digiruumi põhjalikuks reformimiseks. Digiteenuseid (sh sotsiaalmeedia, internetipõhised kauplemiskohad ja muud Euroopa Liidus tegutsevad veebiplatvormid) hakkavad edaspidi reguleerima digiteenuste õigusakt ja digiturgude õigusakt.

Pressiteade |

Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku ajakohastada patareisid ja akusid käsitlevaid ELi õigusakte, et muuta ELi turule lastavad patareid ja akud säästvamaks, kestvamaks ja ohutumaks. See tähendab, et patareide ja akude tootmise keskkonnamõju peab olema võimalikult väike ning nende tootmiseks tuleb k

Pressiteade |

Euroopa Komisjon esitles täna säästva ja aruka liikuvuse strateegiat koos 82 algatusest koosneva tegevuskavaga järgmiseks neljaks aastaks. Strateegia toetab digi- ja roheüleminekut ELi transpordisüsteemis ja aitab suurendada selle vastupidavust tulevastes kriisides.

Pressiteade |

Täna esitas komisjon ELi uue terrorismivastase võitluse tegevuskava, mis tugineb viimastel aastatel tehtud tööle ning millega toetatakse liikmesriike, et nad suudaksid terrorismiohule paremini reageerida. Lisaks anti Euroopa Liidu Õiguskaitsekoostöö Ametile (Europol) suuremad volitused, mis võimalda