Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis

Uudised ja üritused

Uudised

  • Pressiteade

Euroopa oskuste aasta annab elukestvale õppele uue hoo

Euroopa Komisjon on käesoleva aasta kuulutanud oskuste aastaks, mille fookusesse on seatud digi- ja rohepöördeks vajalikud oskused, tööturu muutunud vajadustest tulenev täiend- ja ümberõpe ning kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine.

Üritused

Võitlus väärinfoga

Väärinfo (desinformatsioon) on suurenev oht, mis võib kahjustada demokraatlikke protsesse ja ühiskondlikke arutelusid. Vaata, kuidas Euroopa Liit võitleb väärinfo vastu.

Väljaanded

ELi institutsioonid, eelkõige komisjon, koostavad suurel hulgal teabematerjale ELi tegevuse ja poliitika kohta, mis on Euroopa Liidu Väljaannete Talitusest tasuta kättesaadav.

Pressinurk

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse pressiosakonna ülesanne on hoida Eesti ajakirjandust Euroopa asjadega kursis ja suurendada teadlikkust Euroopa Liidu rollist Eesti rahva jaoks.

Arhiiv

Veebilehe varasemad versioonid