Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. juuni 20211 min lugemist

Eesti esitas komisjonile taaste- ja vastupidavuskava

p051261-73601.jpg
© EU
Komisjon sai täna Eestilt ametliku taaste- ja vastupidavuskava. Kava sisaldab reforme ja avaliku sektori investeerimisprojekte, mida Eesti kavatseb taaste- ja vastupidavusrahastu abil ellu viia.

Taaste- ja vastupidavusrahastu on peamine vahend Euroopa taasterahastus (NextGenerationEU),  mis aitab ELil COVID-19 kriisist tugevamana välja tulla ning viia ellu digi- ja rohepööret. Sellest toetatakse investeeringuid ja reforme kuni 672,5 miljardi euroga (2018. aasta hinnad). Toetused moodustavad sellest kokku 312,5 miljardit eurot ja laenud 360 miljardit eurot.

Kava esitamisele eelnes möödunud kuudel intensiivne dialoog komisjoni ja Eesti ametiasutuste vahel.

Eesti taaste- ja vastupidavuskava

Eesti taotleb taasterahastust kokku 982,5 miljonit eurot toetusi.

Eesti kava on üles ehitatud kuuele sambale: ettevõtete digipööre, rohepöörde kiirendamine, digiriik, energeetika ja energiatõhusus, säästlik transport ning tervis ja sotsiaalkaitse. Kavas esitatud projektid hõlmavad perioodi taaste- ja vastupidavusrahastu kehtivuse lõpuni, st aastani 2026 ning seitsmest Euroopa juhtalgatuse valdkonnast on esindatud kuus.

Järgmised sammud

Komisjon hindab Eesti kava määruses sätestatud üheteistkümne kriteeriumi põhjal ja kajastab selle sisu õiguslikult siduvates aktides. Hindamise käigus vaadatakse eelkõige, kas kava aitab lahendada kõiki probleeme või olulist osa probleemidest, millele on juhitud tähelepanu Euroopa poolaasta riigipõhistes soovitustes. Lisaks hindab komisjon seda, kas kavas on vähemalt 37% kulutustest mõeldud investeeringuteks ja reformideks, mis toetavad kliimaeesmärke, ja 20% digipöördeks.

Nõukogul on aega neli nädalat, et võtta vastu komisjoni ettepanek nõukogu rakendusotsuse kohta.

Komisjon on nüüdseks saanud taaste- ja vastupidavuskava 24 riigilt: Belgialt, Tšehhilt, Taanilt, Saksamaalt, Eestilt, Kreekalt, Hispaanialt, Prantsusmaalt, Horvaatialt, Itaalialt, Iirimaalt, Küproselt, Lätilt, Leedult, Luksemburgilt, Ungarilt, Austrialt, Poolalt, Portugalilt, Rumeenialt, Sloveenialt, Slovakkialt, Soomelt ja Rootsilt. Jätkub tihe suhtlus ülejäänud liikmesriikidega, et aidata neil koostada kvaliteetsed kavad.

Lisainfo

Taasterahastu „NextGenerationEU“: Küsimused ja vastused taaste ja vastupidavuse rahastamisvahendi kohta

Teabeleht taaste- ja vastupidavusrahastu kohta

Taaste- ja vastupidavusrahastu: toetuste jaotus

Taaste- ja vastupidavusrahastu määrus

Taaste- ja vastupidavusrahastu veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. juuni 2021