Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade11. märts 20211 min lugemist

Eesti saab ELi solidaarsusfondist ligi 3,6 miljonit eurot pandeemiaga võitlemiseks

p045646-545593_1.jpg
© EU
Euroopa Komisjon tegi täna ettepaneku toetada ELi solidaarsusfondist ligikaudu 530 miljoni euroga 17 liikmesriigi ja kolme liitumisläbirääkimisi pidava riigi (Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Leedu, Luksemburg, Läti, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Rumeenia, Tšehhi, Ungari ning Albaania, Montenegro ja Serbia) jõupingutusi võitluses koroonaviirusega. Eesti saab sellest summast 3,6 miljonit eurot. Toetuse eesmärk on katta osa riiklikest kulutustest meditsiini- ja isikukaitsevahenditele, elanikkonna erakorralisele toetamisele ning haiguse leviku ennetamise, seire ja tõrje meetmetele.

Ühtekuuluvuspoliitika ja reformide volinik Elisa Ferreira ütles: „ELi solidaarsusfond on konkreetne näide Euroopa solidaarsuse toimimisest. Alates selle loomisest on see andnud miljonitele inimestele rasketel aegadel abi ja leevendust. Eelmisel aastal laiendasime selle kohaldamisala nii, et see hõlmaks ka suuri tervisega seotud hädaolukordi. Nüüd teemegi ettepaneku võtta kasutusele praeguses COVID-19 kriisis väga vajalik finantsabi.“

Täna esitatud abipakett sisaldab ka Saksamaale, Iirimaale, Kreekale, Hispaaniale, Horvaatiale, Ungarile ja Portugalile juba tehtud 132,7 miljoni euro suuruseid ettemakseid. Ülejäänud summa makstakse nimetatud 17 riigile välja pärast esitatud taotluste põhjalikku hindamist.

Järgmised sammud

Komisjoni kavandatud rahalise toetuse peavad nüüd heaks kiitma Euroopa Parlament ja nõukogu. Seejärel makstakse toetus taotluse esitanud riikidele välja.

Taust

Solidaarsusfond loodi pärast 2002. aasta suvel Kesk-Euroopas toimunud ränki üleujutusi, eelkõige selleks, et aidata abikõlblikke riike looduskatastroofidele järgnevates hädaolukordades ja päästeoperatsioonides. Aastatel 2002–2020 on sotsiaalfondist eraldatud kokku üle 6,5 miljardi euro 96 katastroofijuhtumi puhul 23 liikmesriigis ja ühes liitumisläbirääkimisi pidavas riigis.

 

Lisateave

Tabel solidaarsusfondist kavandatud toetussummadega riikide kaupa

ELi Solidaarsusfondi toetus suurtele tervishoiualastele hädaolukordadele (COVID-19 puhang)

ELi Solidaarsusfond: katastroofidest taastumise toetamine aastatel 2002-2020

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
11. märts 2021