Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade3. Mai 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL eraldab 500 miljonit eurot laskemoona tootmise võimekuse kiireks suurendamiseks

Defense - SOFEX (Jordan)

Komisjon võttis täna vastu õigusakti, millega toetatakse laskemoona tootmist ELis. See aitab ellu viia Euroopa Ülemkogu 20. märtsi kokkulepet toimetada Ukrainasse kiiresti laskemoona ja rakette ning aidata liikmesriikidel oma varusid uuesti täita. Õigusaktiga kehtestatakse konkreetsed meetmed, sealhulgas rahastamine, et suurendada ELi tootmisvõimsust ning vähendada laskemoona ja rakettide ning nende komponentide nappust.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen: „Ukraina osutab Venemaale kangelaslikku vastupanu. Me peame oma lubadust toetada Ukrainat ja selle rahvast nii kaua kui vaja. Kuid Ukraina vaprad sõdurid vajavad oma riigi kaitsmiseks piisavalt sõjalist varustust. Euroopa suurendab oma toetust kolmel suunal. Esiteks tarnivad liikmesriigid Ukrainale veel laskemoona oma varudest  Euroopa rahutagamisrahastu miljardi euro suuruse toetuse abil. Teiseks hangime koos liikmesriikidega Ukrainale ühiselt rohkem laskemoona ning eraldame selleks täiendavalt miljard eurot. Täna astume samme kolmandal suunal ning suurendame ja kiirendame laskemoona tööstuslikku tootmist Euroopas. See aitab tarnida Ukrainale rohkem laskemoona ning tugevdab ka Euroopa kaitsevõimet. Koos liikmesriikidega võtame kasutusele veel 1 miljard eurot, et suurendada võimekust kogu Euroopas. See on oluline osa Euroopa strateegilisest võimest kaitsta oma huve ja väärtusi ning aidata säilitada rahu meie kontinendil.“

Määruse ettepanek hõlmab:

  • rahalist vahendit, mille abil toetatakse kaitseotstarbeliste toodete tööstusliku tootmise võimekuse suurendamist;
  • mehhanismi tarneahelate kitsaskohtade kaardistamiseks, jälgimiseks ja paremaks prognoosimiseks;
  • ajutist õigusraamistikku laskemoonatarnete nappuse vähendamiseks. 

Komisjon tegi ettepaneku eraldada selleks 500 miljonit eurot jooksevhindades. Raha tuleb erinevate vahendite, sealhulgas Euroopa Kaitsefondi ja tulevase kaitsetööstust tugevdava vahendi (EDIRPA) rahade ümberpaigutamisest.

Tootmise suurendamine ja kiirendamine

Kavandatav määrus sisaldab meetmeid, millega toetatakse laskemoona ja rakettide, sealhulgas nende sisendtoodete tööstuslikku tootmist ELis. Raha antakse toetustena eri liiki meetmetele, mis aitavad suurendada Euroopa kaitsetööstuse tootmisvõimsust ja kõrvaldada kitsaskohti.

Lisaks hõlbustab seadus ELi ettevõtete juurdepääsu rahalistele vahenditele laskemoona ja rakettide tootmise valdkonnas.

Varustuskindluse tagamiseks teeb komisjon ettepaneku:

  • võtta ajutised erakorralised meetmed, näiteks kohustada asjaomaseid Euroopa ettevõtteid täitma prioriteetseid tellimusi, kui liikmesriik seda taotleb;
  • muuta riiklikud haldusprotsessid kiiremaks;
  • kiirendada ühishankeid (liikmesriigid saavad lepingutega jooksvalt ühineda) ja varuosade vedu, mis vabastatakse eelneva loa nõudest Euroopa Liidus.

Järgmised sammud

Komisjon loodab, et määrus võetakse vastu juba enne suve, et ELi kaitsetööstus saaks hakata toetuse abil laskemoona ja rakettide tootmise võimsust suurendama. Õigusakti kohaldamine lõpetatakse 2025. aasta keskel.

 

Lisateave

Pressiteade täiendava lisainfoga

Pressikonverentsi salvestus

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. Mai 2023
Autor
Esindus Eestis