Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade18. veebruar 2022Esindus Eestis1 min lugemist

EL investeerib keskkonna- ja kliimameetmete programmi LIFE projektidesse 11 liikmesriigis üle 110 miljoni euro

Life projektid

Euroopa Komisjon investeerib üle 110 miljoni euro keskkonna- ja kliimameetmete programmi LIFE raames rakendatavatesse integreeritud projektidesse, mis valiti välja 2020. aasta projektikonkursi alusel.

Eestist saab toetust 9,5 miljoni euroga majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhitav projekt LIFE IP BUILDEST, mis aitab saavutada ELi hoonete energiatõhususe eesmärke ja rakendada Eesti pikaajalist hoonete renoveerimise strateegiat. Projektiga luuakse tehnilisi lahendusi ja tehakse katselisi renoveerimistöid 25 hoones kolmes Eesti linnas. Projekt hõlmab erinevat tüüpi hooneid alates mitmekorruselistest korterelamutest kuni ajalooliste hooneteni välja. Loodavaid lahendusi saab hiljem kasutada nende hoonetüüpide renoveerimiseks kõikjal Eestis.

Lisaks Eestile toetatakse uusi suuri keskkonna- ja kliimaprojekte veel 10 liikmesriigis – Küprosel, Leedus, Lätis, Madalmaades, Poolas, Prantsusmaal, Sloveenias, Soomes, Taanis ja Tšehhis. Projektid on suunatud COVID-19 pandeemia järgsele keskkonnahoidlikule taastumisele ning toetavad Euroopa rohelise kokkuleppe eesmärke muuta EL 2050. aastaks kliimaneutraalseks ja saastevabaks.

Euroopa rohelise kokkuleppe juhtiv asepresident Frans Timmermans ütles: „Lahendamaks kliima-, elurikkuse- ja saastekriisi, ei tohi me aega kaotada. Programmiga LIFE toetatakse otseselt projekte kogu ELis – see aitab nii riikidel kui ka piirkondadel loodust kaitsta ja taastada. Loodus on meie tähtsaim liitlane ja me peame tema eest hoolt kandma, siis saab ka loodus meie eest hoolt kanda. Soovin edu kõigile täna valituks osutunud projektidele.“

Integreeritud projektid võimaldavad liikmesriikidel kasutada teisi ELi rahastamisallikaid, sealhulgas põllumajandus-, struktuuri-, ja regionaalfonde ning teadusrahastust, samuti riiklikku rahastust ja erasektori investeeringuid. Kokku loodetakse 11 projektiga kaasata rohkem kui 10 miljardit eurot täiendavat rahastust, mis mitmekordistab täna eraldatud vahendeid ja muudab tõeliselt kohapealset olukorda.

 

Taust

Programm LIFE on ELi keskkonna- ja kliimameetmete rahastamisvahend. See loodi 1992. aastal ning selle raames on kaasrahastatud üle 5500 projekti kogu ELis ja kaugemal. Euroopa Komisjon on suurendanud programmi rahastamist ajavahemikuks 2021–2027 peaaegu 60% ehk 5,4 miljardi euroni. Programmil on praegu neli allprogrammi: loodus ja elurikkus; ringmajandus ja elukvaliteet; kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine; üleminek puhtale energiale.

 

Lisateave

Pressiteade

Lisa – projektide kirjeldused

Programm LIFE

Programmi LIFE integreeritud projektid

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. veebruar 2022
Autor
Esindus Eestis