Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade6. oktoober 2022Esindus Eestis3 min lugemist

EL leppis kokku Venemaa vastu suunatud kaheksandas sanktsioonide paketis

ukraina

Täna võttis nõukogu vastu kaheksanda karmide sanktsioonide paketi Venemaale agressiooni eest Ukrainas. Rahvusvaheliste partneritega kooskõlastatud sanktsioonid on vastulöök Venemaale konflikti süvendamise ja sõja jätkamise eest Ukrainas ning reaktsioon Ukraina territooriumi ebaseaduslikule annekteerimisele libareferendumitega, täiendavate vägede mobiliseerimisele ja tuumaähvardustele.

Paketiga kehtestatakse Venemaa tulude piiramiseks uued ELi impordikeelud 7 miljardi euro väärtuses, ning ekspordipiirangud, mis jätavad Kremli sõjatööstuse ja muud tööstusharud põhikomponentide ja -tehnoloogiateta ning Venemaa majanduse ilma Euroopa teenustest ja eksperditeadmistest. Samuti jätavad sanktsioonid Venemaa sõjaväe ja selle tarnijad ilma konkreetsetest kaupadest ja varustusest, mida on vaja sõjapidamiseks Ukraina territooriumil. Paketiga pannakse alus ka õigusraamistikule, mida on vaja G7-s kokku lepitud  naftahinna ülempiiri rakendamiseks.

Paketi peamised osad on järgmised.

Sanktsioneeritute nimekiri täieneb

Sanktsioneeritute nimekirja täiendatakse isikute ja üksustega, kes on seotud Venemaa okupatsiooni, ebaseadusliku annekteerimise ja libareferendumite korraldamisega Donetski, Luhanski, Hersoni ja Zaporižžja oblastis. Nimekirja lisatakse ka kaitsesektoris töötavaid isikuid ja üksusi, näiteks kõrgeid ametnikke ja sõjaväeametnikke, ning Venemaa relvajõude toetavaid ettevõtteid. EL hoiab jätkuvalt sihikul ka neid, kes levitavad sõja kohta väärinfot. 

Piirangud laienevad Hersoni ja Zaporižžja oblastitele

Piiravate meetmete geograafilist kohaldamisala on laiendatud kõigile valitsuse kontrolli alt väljas olevatele Ukraina piirkondadele Donetski, Luhanski, Zaporižžja ja Hersoni oblastites.

Uued ekspordipiirangud

Kehtestatakse täiendavad ekspordipiirangud, et vähendada Venemaa juurdepääsu sõjalistele, tööstuslikele ja tehnoloogilistele kaupadele ning Venemaa võimet arendada oma kaitse- ja julgeolekusektorit.

See hõlmab söe, sealhulgas koksisöe (mida kasutatakse Venemaa tööstusettevõtetes), konkreetsete elektrooniliste komponentide (kasutatakse Venemaa relvastuses), lennunduses kasutatava tehnika ja teatavate kemikaalide ekspordi keelustamist.

Samuti keelatakse eksportida väikerelvi ja muid piinamisvastase määrusega reguleeritud kaupu.

Uued impordipiirangud

Kokku on lepitud peaaegu 7 miljardi euro väärtuses täiendavaid impordipiiranguid. Näiteks keelatakse Venemaal valmistatud valmis- ja pooltoodete (teatavate pooltoodete puhul kohaldatakse üleminekuperioodi), masinate ja seadmete, plastide, sõidukite, tekstiilide, jalatsite, naha, keraamika, teatavate keemiatoodete ja juveeltoodete (v.a kullast) import.

G7 naftahinna ülempiiri rakendamine

Tänane pakett märgib Venemaa naftaeksporti käsitleva G7 kokkuleppe rakendamise algust ELis. Kuigi ELi keeld importida meritsi Venemaa toornaftat jääb täielikult kehtima, võimaldaks hinna ülempiir Euroopa ettevõtjatel transportida Venemaa naftat kolmandatesse riikidesse või sellist vedu toetada tingimusel, et selle hind jääb allapoole eelnevalt kehtestatud ülempiiri. See kärbib veelgi Venemaa tulusid, kuid tarnete jätkumine aitab säilitada ülemaailmseid energiaturge. Seega aitab see pidurdada inflatsiooni ja hoida energiakulud stabiilsena ajal, mil kõrged kulud, eriti kõrged kütusehinnad, valmistavad kõigile eurooplastele suurt muret.

Seda sammu koordineeritakse tihedalt G7 partneritega. Hinna ülempiir jõustuks toornafta puhul pärast 5. detsembrit 2022 ja rafineeritud naftatoodete puhul pärast 5. veebruari 2023.

Piirangud riigiettevõtetele

Uute sanktsioonidega keelatakse ELi kodanikel töötada teatavate Venemaa riigiettevõtete juhtorganites.

Samuti keelatakse kõik tehingud Venemaa merelaevanduse registriga, mis lisatakse selliste riigi omandis olevate ettevõtete loetellu, mille suhtes kohaldatakse tehingukeeldu.

Finants-, IT- ja muud äriteenused

Keelatakse krüptovaradega kauplemine, s.t. kõik krüptovara rahakotid, kontod ja hoiuteenused, olenemata rahakoti suurusest (varem oli lubatud kuni 10,000 eurot).

Paketiga laiendatakse loetelu teenustest, mida ei saa enam osutada Venemaa valitsusele või Venemaal asutatud juriidilistele isikutele. Selliste teenuste hulka kuuluvad nüüd IT-konsultatsioonid, õigusnõustamine, arhitektuuri- ja inseneriteenused.

Sanktsioonidest kõrvalehoidmise takistamine

EL on kehtestanud uue sanktsioneeritavate loetellu kandmise kriteeriumi, mis võimaldab tal karistada isikuid, kes hõlbustavad sanktsioonidest kõrvalehoidmise keelu rikkumist.

 

Lisateave

Pressiteade

Euroopa Komisjoni veebisait Venemaa ja Valgevene vastu suunatud ELi sanktsioonide kohta

Euroopa Komisjoni veebisait Ukraina kohta

Küsimused ja vastused piiravate meetmete kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
6. oktoober 2022
Autor
Esindus Eestis