Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade5. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL saavutas esialgse kokkuleppe suurendada tarbekaupade kestlikkust ja ringlussevõttu

Circular economy and sustainable footwear - Kavat’s shop and recycling centre in Sweden

 

Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid esialgsele kokkuleppele kestlike toodete ökodisaini määruse suhtes. Määrus aitab muuta kestlikud tooted ELis uueks normiks, mis tähendab, et need kestavad kauem, tarbivad vähem energiat ja ressursse, neid on lihtsam parandada ja ringlusse võtta ning need sisaldavad vähem probleemseid aineid ja rohkem ringlussevõetud materjali. Samuti laiendab määrus kestlike toodete müügivõimalusi ELi siseturul ja suurendab neid pakkuvate ELi ettevõtjate ülemaailmset konkurentsivõimet.

Energeetikavolinik Kadri Simson: „Ökodisain võimaldab tarbijatel säästa miljardeid eurosid. Tänase kokkuleppega tagatakse, et meie tooted vastaksid energiatõhususe nõuetele, mille mõju on tarbijaarvetel otseselt nähtav. Toodete energiatõhusus moodustab ligikaudu poole ELi energiasäästust. Ootan huviga meie koostöö jätkumist ettevõtete, valitsusväliste organisatsioonide ja kodanikega. See kokkulepe võimaldab ELi kodanikel aktiivselt osaleda üleminekus puhtale energiale ja saada sellest otsest kasu.“

Määrus tugineb praegu kehtivale ökodisaini direktiivile, mis on peaaegu 20 aastat aidanud suurendada toodete energiatõhusust ELis, ning sellega kehtestatakse järk-järgult teatavatele ELis turule viidavatele toodetele toimivus- ja teavitamisnõuded. Tooted on eelkõige seotud ELi kliima-, keskkonna- ja energiatõhususe eesmärkidega. Peamiselt keskendutakse suure mõjuga toodetele, nagu tekstiilitooted (jalatsid ja rõivad), mööbel (sh madratsid), raud ja teras, alumiinium, rehvid, värvid, määrdeained ja kemikaalid, samuti energiaga seotud tooted, IKT-tooted ja muu elektroonika.

Uued ökodisaini nõuded ei käsitle ainult energiatõhusust, vaid nende eesmärk on parandada ka ringlussevõttu ja sellega seotud näitajaid, nagu toote vastupidavus, korduskasutatavus, uuendatavus ja parandatavus; vähendada materjalide korduskasutamist ja ringlussevõttu pärssivate keemiliste ainete olemasolu; suurendada energia- ja ressursitõhusust ning ringlussevõetud materjali sisaldust; vähendada süsiniku- ja keskkonnajalajälge ning parandada tooteteavet (nt võetakse kasutusele digitaalne tootepass).

Samuti otsitakse uue määrusega võimalusi kaotada praegu paljudes riikides kasutusel olev tava hävitada müümata jäänud tarbekaubad. Müümata jäänud tekstiilitoodete ja jalatsite hävitamine keelatakse, erand tehakse väikeettevõtetele ning keskmise suurusega ettevõtetele kehtestatakse üleminekuaeg.

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad määruse nüüd ametlikult vastu võtma.

 

Lisateave

 

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
5. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis