Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. jaanuar 2024Esindus Eestis1 min lugemist

EL saavutas kokkuleppe uute veokite ja linnaliinibusside CO2-heite vähendamiseks

Natural Gas ‐ CNG Filling Station ‐ Sweden

Euroopa Parlament ja nõukogu jõudsid eile esialgsele poliitilisele kokkuleppele karmistada alates 2030. aastast ELi turule toodavate uute raskeveokite ja busside CO2-heite norme. Uue määrusega kehtestatakse senisest kõrgemad CO2-heite vähendamise eesmärgid aastateks 2030, 2035 ja 2040. Uued standardid aitavad saavutada heitevaba liikuvust, ELi 2030. aasta kliimaeesmärke ja üleminekut kliimaneutraalsusele 2050. aastal.

„Maanteetranspordi heide on suurenenud ja me peame selle suundumuse peatama. Täna saavutatud kokkulepe muudab veoautod ja bussid vähem saastavaks, vähendab heitkoguseid ja parandab õhukvaliteeti kogu ELis. Kui meie teedel on rohkem heitevabu sõidukeid, on sellest kasu meile kõigile. Nende tootmine suurendab Euroopa tööstuse konkurentsivõimet ja tänane kokkulepe annab ettevõtjatele pikaajalise õiguskindluse. Kodanike jaoks tähendab see loomulikult puhtamat linnõhku,“ ütles komisjoni kliimavolinik Wopke Hoekstra.

Kokkuleppe kohaselt seatakse raskeveokite CO2-heite vähendamise eesmärgiks 2030.-2034. aastaks 45%, 2035.-2039. aastaks 65% ja 2040. aastaks 90%, võrreldes 2019. aasta tasemega. Määruse kohaldamisala laiendatakse ja rangemaid standardeid kohaldatakse nüüd peaaegu kõigi veoautode (sealhulgas eriotstarbelised veokid, näiteks prügiautod, kallurid ja betoonisegajad alates 2035. aastast), linnaliinibusside, pikamaabusside ja haagiste suhtes. Alates 2030. aastast on heite vähendamise eesmärgid seatud eraldi ka haagistele (7,5 %) ja poolhaagistele (10 %). Uute linnaliinibusside heitkogused peavad 2030. aastaks vähenema 90% ning 2035. aastaks peavad uued bussid olema täielikult heitevabad.

Esialgse kokkuleppe kohaselt hindab komisjon määruse tõhusust ja mõju 2027. aastal. Tootjate, transpordiettevõtjate ja kasutajate jaoks tähendab tänane kokkulepe selget signaali suunata oma investeeringud uuenduslikesse heitevabadesse tehnoloogiatesse ning edendada laadimis- ja tankimistaristu kasutuselevõttu.

Järgmiseks peavad Euroopa Parlament ja nõukogu kokkuleppe ametlikult heaks kiitma. Kui see protsess lõpeb, avaldatakse määrus Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Komisjoni ettepanek

Raskeveokite CO2-heite veebisait

Euroopa rohelepe

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. jaanuar 2024
Autor
Esindus Eestis