Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade6. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL soovib paremini kaitsta oma välismaal hätta sattunud kodanikke

Young people and European flag

 

Euroopa Komisjon teeb täna ettepaneku muuta ELi konsulaarkaitse direktiiviga kehtestatud eeskirju, et paremini kaitsta ja toetada välismaal hädaolukorda sattunud ELi kodanikke. ELi kodakondsuse 30. aastapäeva tähistava meetmepaketi osana avaldab komisjon ka uued suunised vaba liikumise õiguse kohta, puuetega kodanike hea valimistava juhendi, e-hääletuse tavade kogumiku ja ELi kodakondsust tutvustava juhendi.

ELi välispoliitika kõrge esindaja ja komisjoni asepresident Josep Borrell: „Seoses hiljutiste kriisidega Afganistanis, Ukrainas, Sudaanis, Nigeris, Iisraelis ja Gazas oleme saanud olulisi õppetunde selle kohta, kuidas ELi liikmesriigid ja institutsioonid saaksid paremini koostööd teha, et aidata ELi kodanikke, kes on välismaal viibides sattunud hädaolukorda. Täiendatud konsulaarkaitse-eeskirjade eesmärk on parandada ELis koordineerimist ja solidaarsust kriiside ennetamisel ja neile reageerimisel, kasutades välismaal viibivate ELi kodanike kaitsmiseks ELi delegatsioone kogu maailmas.“

Läbivaadatud direktiiv tagab ELi kodanikele parema ja lihtsama kaitse kolmandas riigis, kus nende kodakondsusjärgsel riigil ei ole konsulaati ega saatkonda. Ettepanek võimaldab lihtsustada menetlusi ja kasutada ELi delegatsioonide, liikmesriikide saatkondade ja konsulaatide ülemaailmset võrgustikku, et paremini abistada hätta sattunud kodanikke. Samuti aitab see tugevdada kriisiks valmisoleku ja kriisile reageerimise meetmeid välisesindustes ning lähetada konsulaarekspertide ühisrühmi, et täiendada kriisi ajal diplomaatilist ja konsulaarpersonali.

Vaba liikumise suuniste läbivaatamise eesmärk on aidata liikmesriikide ametiasutustel ja kohtutel paremini kohaldada ELi vaba liikumise eeskirju. Suuniste eelmist, 2009. aastast pärinevat versiooni ajakohastati eelkõige selleks, et võtta arvesse Euroopa Kohtu kohtupraktikat perekondade, sealhulgas vikerkaareperede mitmekesisuse arvesse võtmiseks.

Puuetega kodanike hea valimistava juhend annab ülevaate eri liikmesriikide headest tavadest, et parandada puuetega kodanike osalemist valimisprotsessis. E-hääletuse tavade kogumik aga koondab e-hääletamisega seotud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tavasid kõigist liikmesriikidest, et edendada valimisõiguste kasutamist ELis.

Samuti täna avaldatud kodakondsust ja demokraatiat käsitlevast 2023. aasta Eurobaromeetri uuringust selgub, et 63% Eesti vastanutest (EL 50 %) leiab, et nad on hästi informeeritud oma õigustest ELi kodanikuna, kuid 26% (EL 33 %) tunneb end väheinformeerituna ja 10% (EL 16 %) on täielikus teadmatuses.  

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
6. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis