Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade12. jaanuar 2024Esindus Eestis1 min lugemist

EL suurendab investeeringuid kaitsealasesse innovatsiooni

European military forces participating in military exercises - Winter Camp in Estonia, 2022

Euroopa Komisjon ja Euroopa Investeerimisfond (EIF) on ühendanud jõud, et suurendada toetust ELi kaitsele ja julgeolekule. Ühisesse kaitsevaldkonna omakapitalirahastusse koondatakse 100 miljonit eurot Euroopa Kaitsefondist ja 75 miljonit eurot Euroopa Investeerimisfondist, et märkimisväärselt suurendada fondi investeerimissuutlikkust. Järgmise nelja aasta jooksul toetatakse rahastust kaitse seisukohast olulistesse tehnoloogiatesse investeerivaid era- ja riskikapitalifonde.

175 miljoni euro suurune algatus peaks nendesse fondidesse tooma täiendavaid erainvesteeringuid, kaasates kokku umbes 500 miljonit eurot Euroopa ettevõtete toetamiseks.

Algatus keskendub kahesuguse kasutusega tehnoloogiatele, mis hõlmavad nii tsiviil- kui ka kaitseotstarbelisi rakendusi, et täiendavalt toetada ELi julgeolekut kooskõlas programmi „InvestEU“ eesmärkidega.

Uue rahastamisvõimalusega kaasnevad ka meetmed, millega toetatakse fondihaldureid nende rahaliste vahendite arendamisel ja haldamisel. Lisateavet algatuse kohta leiate EIFi veebilehelt.

Uue kaitsevaldkonna omakapitalirahastu loomine on kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2023. aasta detsembri järeldustega ning tugineb 2022. aastal käivitatud ja 2023. aasta juunis ajakohastatud Euroopa strateegilisele julgeolekualgatusele.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
12. jaanuar 2024
Autor
Esindus Eestis