Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. november 2021Esindus Eestis4 min lugemist

EL tegi ettepaneku kanda musta nimekirja inimkaubandust toetavad transpordiettevõtjad

Valgevene

Komisjoni ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja tänane ettepanek aitab tõkestada ja piirata nende transpordiettevõtjate tegevust, kes osalevad inimkaubanduses või aitavad inimesi ebaseaduslikult üle ELi piiri toimetada. Ettepanek on osa Euroopa Liidu ühtsest vastusest riigi koordineeritud inimeste ärakasutamisele ELi välispiiril Valgevenega.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kinnitas, et katsed inimeste ärakasutamise kaudu ELi destabiliseerida ei anna tulemusi. „EL on ühtne ja astub konkreetseid samme olukorra lahendamiseks ELi-Valgevene piiril. Nagu ma kaks nädalat tagasi teatasin, esitame täna ettepaneku kanda musta nimekirja transpordiettevõtjad, kes on seotud ELi suunas toimuva inimeste smugeldamise ja inimkaubandusega. Me ei nõustu kunagi sellega, et inimesi kasutatakse ära poliitilistel eesmärkidel,“ lisas von der Leyen.

Piirangud inimkaubandust toetavatele transpordiettevõtjatele

Hiljutised sündmused ELi ja Valgevene piiril ei oleks saanud toimuda, kui mõned transpordiettevõtjad ei oleks teadlikult või teadmatult aidanud kaasa inimeste ärakasutamisele. Selline tegevus on põhjustanud suuri inimkannatusi, ohustanud julgeolekut ELi välispiiridel ja stabiilsust piirkonnas.

Seda silmas pidades pakub komisjon välja uue õigusraamistiku, mis võimaldab ELil võtta sihipäraseid meetmeid kõigi selliste transpordiettevõtjate (maismaa-, õhu-, sisevee- ja meretransport) suhtes, kes osalevad Euroopa Liitu suunduvas inimeste ebaseaduslikus üle piiri toimetamises või inimkaubanduses või aitavad sellele kaasa. Meetmed oleksid proportsionaalsed ja määrataks kindlaks iga juhtumi puhul eraldi. Need võivad hõlmata tegevuspiiranguid liidu turul, tegevuslubade peatamist, tankimise või hoolduse teostamise õiguste peatamist, keeldu läbida ELi või lennata üle ELi, teha tehnilisi peatusi või siseneda ELi sadamatesse.

Diplomaatiline vastulöök

15. novembril otsustas ELi välisasjade nõukogu laiendada Valgevene suhtes kehtestatud ELi sanktsioone, et võtta sihikule isikud ja üksused, kes korraldavad inimeste ärakasutamist või osalevad selles, sealhulgas lennuettevõtjad, reisibürood ja muud vahendajad. Poliitiline kokkulepe saavutati viienda sanktsioonide paketi osas. Selle eesmärk on tegeleda olukorraga piiril, võidelda inimkaubanduse ja jätkuvate repressioonidega Valgevenes. See on kooskõlas ELi 9. novembri 2021 otsusega peatada ELi-Valgevene viisalihtsustuslepingu kohaldamine osaliselt nii, et sellest tulenevad eelised ei kehtiks Valgevene valitsusametnike suhtes.

Kriisi algusest alates on EL loonud rahvusvahelist koalitsiooni vastukaaluks inimeste halastamatule ärakasutamisele. Viimastel nädalatel on asepresident Schinas kõrge esindaja / asepresident Borrelli koordineerimisel käinud peamistes päritolu- ja transiidiriikides, et paluda, et need riigid seisaksid selle eest, et nende kodanikud ei satuks Valgevene ametivõimude seatud lõksu. ELi tegevuse tulemusel on mitu päritolu- ja transiidiriiki peatanud lennud Valgevenesse ja karmistanud reisijate kontrollimist lennujaamades. Komisjon ja Euroopa välisteenistus on alustanud töörühma tasandil tehnilisi kõnelusi ÜRO asutuste (ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon) ja Valgevene partneritega, et hõlbustada rändajate repatrieerimist Valgevene territooriumilt. Kõnelustele eelnesid arutelud kõrge esindaja Borrelli ja Valgevene välisministri vahel.

Paljud neist inimestest, keda Valgevene režiim on selles kriisis kasutanud, on iraaklased. EL on alustanud Iraagiga tihedat koostööd. Otselennud Bagdadist Valgevenesse peatati augustis, mille järel peatati ka lennud Erbilist läbi kolmandate riikide Valgevenesse. Iraak korraldab ELi toetusel oma kodanikele repatrieerimislende. Lisaks on kavas anda Iraagile täiendavat rahalist abi kodanike taasintegreerimiseks. 

Humanitaarabi tõhustamine

EL on eraldanud 700 000 eurot humanitaarabi Valgevenes nii piiridel kui ka riigi sees lõksu jäänud pagulastele ja rändajatele. Sellest 200 000 eurot suunatakse otse Rahvusvahelise Punase Risti ja Punase Poolkuu Seltside Föderatsioonile (IFRC). ELi rahalised vahendid aitavad IFRC-l ja sellesse kuuluval Valgevene Punasel Ristil anda vajalikku hädaabi, näiteks toitu, hügieenitarbeid, tekke ja esmaabikomplekte. Lisaks eraldatakse 500 000 eurot täiendavaks humanitaarabiks, mida ELi partnerorganisatsioonid annavad kohapeal.

Komisjon on valmis eraldama humanitaarabiks täiendavaid vahendeid, et reageerida selgelt kindlaks tehtud humanitaarabivajadustele, tingimusel et humanitaarabi partnerorganisatsioonide juurdepääs Valgevenes veel paraneb.

Piiri- ja rändehalduse toetamine

Kriisi algusest alates on EL pakkunud Lätile, Leedule ja Poolale viivitamatut abi piirihalduseks erakorralise rahastamise, ekspertide lähetamise ja Euroopa riikide mitterahalise abi näol. Pärast volinik Johanssoni külaskäiku Leetu eraldas komisjon ELi vahenditest Leedule 36,7 miljonit eurot varjupaigamenetluste rakendamiseks ja vastuvõtutingimuste parandamiseks. Komisjon koordineeris 19 liikmesriigist ja Norrast tulevat abi, mis hõlmas telke, voodeid, küttesüsteeme, elektrigeneraatoreid, voodiriideid, toitu ja muud mitterahalist abi. Rändevaldkonna valmisoleku- ja kriisikava võrgustik kohtub iga nädal, et pakkuda tulemusliku reageerimise kujundamise nimel kvaliteetset olukorrateadlikkust ja koordineerimist. Alates juulist on Poola, Leetu ja Lätti lähetatud ELi siseküsimustega tegelevate asutuste töötajaid ning Leetu ja Lätti on saadetud varustust.

Komisjon peab Läti, Leedu ja Poolaga dialoogi rahaliste ja operatiivvajaduste üle ning eraldab piirihalduseks täiendavad 200 miljonit eurot.

Komisjon, Frontex ja Rahvusvaheline Migratsiooniorganisatsioon aitavad Leedul parandada tagasisaatmissuutlikkust. Poola on palunud ka Frontexi toetust tagasisaatmiste läbiviimiseks. Komisjon eraldab ka kuni 3,5 miljonit eurot, et toetada vabatahtlikku tagasipöördumist Valgevenest päritoluriikidesse.

 

Lisateave

Pressiteade ja taustainfo

Teatis: Vastus riigi toetusel toimuvale rändajate ärakasutamisele ELi välispiiril

Ettepanek kanda rändajate smugeldamises osalevad transpordiettevõtjad musta nimekirja  

Küsimused ja vastused: EL pakub välja meetmed nende transpordiettevõtjate vastu, kes tegelevad inimkaubandusega või rändajate ebaseadusliku üle piiri toimetamisega ELi territooriumile

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. november 2021
Autor
Esindus Eestis