Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Artikkel18. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

EL on tervisekriisideks varasemast paremini valmis

Coronavirus - Portrait pictures of workers in the frontline in Europe

Hiljutised Eurobaromeetri uuringud näitavad, et tervis on eurooplaste jaoks üks tähtsamaid asju. Reedel avaldas komisjon kaks aruannet, mis näitavad, et EL on pandeemiast saadud õppetundide varal nüüd kriisideks paremini valmis ning paljud tõhusamaks reageerimiseks vajalikud lahendused on juba sätestatud ka ELi õigusaktides. 2023. aasta tervisealase valmisoleku aruanne annab ülevaate meetmetest, mida EL on võtnud, et parandada oma suutlikkust tulla toime tõsiste piiriüleste terviseohtudega. ELi tervishoiuülevaate koondaruanne analüüsib liikmesriikide tervishoiusüsteemide toimimist. Selles sisalduvates riikide terviseprofiilides pööratakse erilist tähelepanu pandeemiast põhjustatud vaimse tervise probleemidele.

Tervisealase valmisoleku aruande kohaselt on tõsiseid piiriüleseid terviseohte käsitlev ELi määrus loonud kindla aluse paremaks valmisolekuks ja koordineeritud reageerimiseks piiriülestele terviseriskidele. EL suurendab oma laborite suutlikkust ning programmist „EL tervise heaks“ toetatakse peaaegu 100 miljoni euroga liikmesriikide seiresüsteemide parandamist. Liikmesriigid jätkavad tihedat koostööd terviseohutuse komitees. Aruandes rõhutatakse, et vaktsineerimine on nakkushaiguste leviku ennetamisel jätkuvalt keskse tähtsusega. Kõige pakilisemate terviseohtudena tuuakse aruandes välja antimikroobse resistentsuse suurenemine, mis põhjustab Euroopas rohkem kui 35 000 surmajuhtumit aastas.

Riikide terviseprofiile sisaldava tervishoiuülevaate peamised järeldused on:

  • ELi kodanike vaimne tervis on pandeemia tagajärjel halvenenud. Seetõttu on kõigis liikmesriikides vaja vaimse tervise alaseid reforme, mis hõlmaksid võitlust häbimärgistamisega, ennetust, ravi ja taasintegreerimist. ELi tasandi terviklik lähenemisviis vaimsele tervisele koosneb 20 juhtalgatusest ja seda toetatakse 1,23 miljardi euroga.
  • Kasvavat tervisealast ebavõrdsust tuleb vähendada ning vastata suurenevale ravivajadusele. Eeskätt tuleks tähelepanu pöörata vähiravi võimaluste parandamisele.
  • Tervishoiuinvesteeringuid tuleb jätkata, et valmistuda võimalikeks tulevasteks kriisideks.  Üks eriti oluline valdkond on jätkuv vajadus võrreldavate terviseandmete järele. Ühtne Euroopa terviseandmeruum, mille kohta komisjon tegi ettepaneku 2022. aasta mais, aitab seda lünka täita.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
18. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis