Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade1. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

ELi rohevõlakirjade abil tehtavad investeeringud võivad vähendada heitkoguseid 44 miljoni tonni võrra aastas

kliima

Rohevõlakirjadest rahastatavate taasterahastu „NextGenerationEU“ meetmete täielik rakendamine võib vähendada kasvuhoonegaaside heidet 44 miljoni tonni võrra aastas (1,2 % ELi kasvuhoonegaaside koguheitest), näitab täna avaldatud eriaruanne rohevõlakirjade eeldatava kliimamõju kohta.

Rohkem kui kaks aastat pärast rohevõlakirjade emissiooni on tulnud turule ligi 50 miljardi euro väärtuses kõrge reitinguga rohevõlakirju. Nendega on seotud märkimisväärne hulk riiklike taastekavade projekte ja kliimaga seotud investeeringuid, alates puhtast transpordist kuni taristu ja energiatõhususeni, millest rohevõlakirjadest rahastamiskõlblikke on kogusummas on 190 miljardit eurot.

Kõigi taastekavades ette nähtud mõõdetavate kliimameetmete rakendamise mõju suureneb järk-järgult kuni 2026. aastani ning seda mõju säilitatakse taasterahastu investeeringute kehtivusaja jooksul ka pärast seda aastat.

Taasterahastu „NextGenerationEU“ raames kasutatakse vähemalt 37% liikmesriikide taaste- ja vastupidavuskavade kulutustest kestlikeks investeeringuteks ja reformideks sellistes valdkondades nagu roheline taristu ja taastuvenergia. Nende investeeringute rahastamiseks kasutatakse rohevõlakirjadest saadavat tulu.

Eriaruanne tugineb eelmise aasta rohevõlakirjade aruandele, mis avaldati 2022. aasta detsembris, ning võimaldab esimest korda kvantifitseerida rohevõlakirjade programmist rahastatavate investeeringute kliimamõju.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
1. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis