Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. oktoober 20212 min lugemist

ELi uued panganduseeskirjad suurendavad pankade vastupidavust ja kriisideks valmisolekut

Euroopa Komisjon võttis täna vastu uued panganduseeskirjad, millega suurendatakse ELi pankade vastupidavust võimalike tulevaste vapustuste suhtes, aidates samal ajal Euroopal taastuda COVID-19 pandeemiast ja liikuda kliimaneutraalsuse poole.

Capital Markets, Paris Financial Centre and Stock Exchange, France

Tänase otsusega rakendatakse ELis lõplikult Basel III kokkulepe, mis sõlmiti Baseli pangajärelevalve komitees ELi ja G20 partnerite vahel selleks, et muuta pangad võimalike majandusvapustuste suhtes vastupidavamaks.

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskise sõnul muudavad täna esitatud eeskirjad ELi pangad tugevamaks ja võimaldavad neil toetada majanduse taastumist ning rohe- ja digipööret.

Otsus puudutab järgmisi õigusakte:

  • seadusandlik ettepanek kapitalinõuete direktiivi 2013/36/EL muutmiseks,
  • seadusandlik ettepanek kapitalinõuete määruse 2013/575/EL muutmiseks,
  • eraldi seadusandlik ettepanek kapitalinõuete määruse muutmiseks kriisilahenduse valdkonnas (nn ahelettepanek).

Pakett koosneb kolmest osast:

  1. Basel III kokkuleppe rakendamine

Tänase paketiga rakendatakse lõplikult Basel III kokkulepe, võttes samal ajal arvesse ELi pangandussektori erisusi, näiteks vähese riskiga hüpoteeklaenude puhul. Eelkõige tagatakse ettepanekutega, et pangad ei alahindaks oma kapitalinõuete arvutamiseks kasutatavates „sisemudelites“ riske ja et nende riskide katmiseks nõutud kapital oleks piisav. Lisaks soovitakse suurendada vastupidavust, ilma et sellega kaasneks kapitalinõuete oluline kasv. Kapitalinõuetele avalduv kogumõju jääb nii väikseks kui võimalik, nii et säilib ELi pangandussektori konkurentsivõime. Paketi tulemusena vähenevad veelgi nõuete täitmisega seotud kulud, eriti väikepankade jaoks, ilma et seejuures lõdvendataks usaldatavusnõudeid.

  1. Kestlikkus

Komisjoni kestliku rahanduse strateegia üks põhieesmärkidest on suurendada pangandussektori vastupidavust keskkonna-, sotsiaalsete ja juhtimisriskide suhtes. Pangad peavad hakkama süstemaatiliselt kindlaks tegema keskkonna-, sotsiaalseid ja juhtimisriske, neid avalikustama ja juhtima. Lisaks peavad nii järelevalveasutused kui ka pangad korraldama korrapäraselt kliimaga seotud stressiteste.

  1. Tugevam järelevalve

Paketiga kehtestatakse sobivuse ja nõuetekohasuse hindamiseks selged eeskirjad, mille alusel järelevalveasutustel on võimalik otsustada, kas kõrgema astme töötajatel on panga juhtimiseks vajalikud oskused ja teadmised.

Lisaks saavad järelevalveasutused nüüd Wirecardi skandaali tulemusena paremad vahendid finantstehnoloogiakontsernide, sealhulgas pankade tütarettevõtjate tegevuse kontrollimiseks. Tähelepanu on pööratud  ka kolmandate riikide pankade filiaalide asutamisele ELis. Praegu alluvad need filiaalid peamiselt riiklikele õigusaktidele. Paketiga ühtlustatakse selles valdkonnas kohaldatavaid ELi eeskirju, mis võimaldab järelevalveasutustel filiaalidega seotud riske paremini juhtima.

Järgmised sammud

Uusi eeskirju hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu.

Taust

Pangandussektori tugevdamiseks leppisid 28 jurisdiktsiooni reguleerivad asutused kogu maailmast finantskriisi järel Baseli pangajärelevalve komitees (BCBS) kokku uues rahvusvahelises standardis, mida tuntakse Basel III nime all. Lõplik kokkulepe saavutati 2017. aastal.

 

Lisainfo

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused

Teabeleht

Õigusaktid

Usaldatavusnõuded

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. oktoober 2021