Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade10. november 2023Esindus Eestis1 min lugemist

ELis jõuti kokkuleppele digikukru kasutuselevõtus

digiidentiteet

Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu jõudsid lõplikule kokkuleppele määruses, millega võetakse kasutusele Euroopa digiidentiteedikukkur. Sellega pakutakse kõigile ELi kodanikele võimalust omada digikukrut, mis lubab kõikjal Euroopas täielikult turvalist juurdepääsu avalikele ja eraõiguslikele internetipõhistele teenustele nii, et isikuandmed on kaitstud.

Lisaks avalikele teenustele peavad ka digiteenuste määruse alusel määratud väga suured digiplatvormid (sealhulgas sellised teenused nagu Amazon, Booking.com või Facebook) ja erateenused, millel on õiguslik kohustus oma kasutajaid autentida, lubama oma internetipõhistesse teenustesse sisse logida ELi digikukru abil. Peale selle on kukkur tänu oma omadustele ja ühistele spetsifikatsioonidele atraktiivne kõigi eraõiguslike teenuseosutajate jaoks, kes saavad kasutada seda oma teenuste jaoks, mis aitab luua uusi ärivõimalusi. 

Peale digiidentiteedi turvalisele säilitamisele võimaldab digikukkur kasutajatel avada pangakontosid, teha makseid ja omada digidokumente, nagu mobiilset juhiluba, arstiretsepte, kutsetunnistusi või reisipileteid. Digikukkur pakub kasutajasõbralikku ja praktilist alternatiivi ELi õigusega tagatud veebipõhisele identifitseerimisele. Digikukkur arvestab täielikult kasutaja valikut küsimuses, kas jagada oma isikuandmeid või mitte, pakub kõige tugevamat turvalisustaset, mis on sõltumatult sertifitseeritud samade standardite alusel, ning selle koodi vastavad osad avaldatakse avatud lähtekoodiga, et välistada igasugune väärkasutuse, ebaseadusliku jälgimise ja jälitamise või valitsusepoolse andmepüügi võimalus.

Õigusloomeprotsessis toimunud arutelude põhjal määrust täiendatud mitmes inimeste jaoks olulises valdkonnas. Digikukrusse lisatakse koondpaneel, millelt on näha kõik kukruomanikule juurdepääsetavad tehingud, kukkur pakub võimalust teatada väidetavatest andmekaitse rikkumistest ja võimaldab suhtlust eri kukrute vahel. Peale selle saavad kodanikud lisada kukrusse olemasolevad riiklikud e-identimissüsteemid ja kasutada isiklikul otstarbel ja tasuta e-allkirjastamisvõimalust.

Kokkuleppe peavad Euroopa Parlament ja nõukogu nüüd ametlikult heaks kiitma. Kui raamistik on ametlikult vastu võetud, jõustub see 20. päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. Liikmesriigid peavad andma oma kodanikele ELi digiidentiteedikukrud 24 kuud pärast rakendusaktide vastuvõtmist.

 

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
10. november 2023
Autor
Esindus Eestis