Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade27. juuni 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Energiajulgeolek: ELi energeetikaministrid kiitsid heaks uued gaasihoiustamisnormid

gaas

Täna vastu võetud uute gaasihoiustamisnormidega tugevdatakse ELi gaasivarustuskindlust tänavuse ja edasiste talvede eel. Arvestades Venemaa suunalt ähvardavat tarnehäirete ohtu näeb ELi gaasihoiustamismäärus ette, et Euroopa gaasireservid peavad olema enne talve uuesti täidetud ja nende haldamine olema kaitstud väliste häirete eest. Uued eeskirjad näevad ette, et ELi liikmesriigid täidavad selle aasta novembriks gaasihoidlad 80% ja järgnevatel aastatel 90% ulatuses täismahust.

Energeetikavolinik Kadri Simson tunnustas Euroopa Parlamenti ja nõukogu ettepaneku kiirkorras vastuvõtmise eest. „See on oluline sõnum ELi ühtsusest, otsusekindlusest ja kiirest tegutsemisest olukorras, kus Kreml astub samme gaasiekspordi relvana kasutamiseks. Nüüd on ELil äärmiselt oluline täita uusi gaasihoiustamiseesmärke ja suurendada oma valmisolekut juhuks, kui olukord veelgi halveneb,“ ütles Simson.

Uute õigusnormide kohaselt peavad need 18 liikmesriiki, kus on maa-alused gaasihoidlad, täitma 1. novembriks vähemalt 80% hoidlate mahust ning neid julgustatakse seadma eesmärgiks 85%.

Järgnevatel aastatel on eesmärk 90%. Liikmesriigid, kel puudub hoiustamistaristu, peavad solidaarsuse põhimõttel leppima kokku kahepoolse korra, et oma vajaduste täitmiseks hoiustada piisavas koguses gaasi naaberriikides. Gaasihoidlaid loetakse nüüd elutähtsaks taristuks ja kõik ELi hoidlate käitajad peavad läbima uue sertifitseerimisprotsessi, et vähendada väliste häirete ohtu.

Taustteave

Euroopa Komisjon esitas 23. märtsil seadusandliku ettepaneku gaasi hoiustamise miinimumkohustuste kohta, et tagada mõistliku hinnaga varustuskindlus tänavusel talvel ja ka pärast seda. Uus määrus on kiire reaktsioon Venemaa sissetungile Ukrainasse ja ELi juhtide poolt Versailles’ deklaratsioonis tehtud üleskutsele tagada talveks piisavad gaasivarud.

ELi energeetikaministrid andsid täna ametliku heakskiidu pärast seda, kui Euroopa Parlament oli eelmisel nädalal hääletanud ettepaneku poolt. Uus gaasihoiustamismäärus on nüüd ametlikult vastu võetud ja jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

Lisateave

Pressiteade

Energiajulgeolek

Komisjon kaardistab võimalused kõrgete energiahindade mõju leevendamiseks

Varustuskindlust ja taskukohaseid energiahindu käsitlev teatis

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
27. juuni 2022
Autor
Esindus Eestis