Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade7. detsember 2022Esindus Eestis1 min lugemist

Euroopa Innovatsiooninõukogu: üle pooleteise miljardi euro murrangulistele tehnoloogiatele

The Battery Energy Storage Laboratory of the JRC in Petten, Netherlands

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) 2023. aasta tööprogrammi. Sellega avatakse tuleval aastal teadlastele ja novaatoritele 1,6 miljardi euro väärtuses rahastamisvõimalusi, et luua murrangulisi tehnoloogiaid ja avada uusi turge. Üle poole miljardi euro on eraldatud selleks, et arendada uue põlvkonna tehnoloogiaid, mida on vaja Euroopa jaoks strateegilistes valdkondades, sealhulgas energia salvestamine, kvanttehnoloogia, pooljuhid ja toiduga kindlustatus.

Innovatsiooninõukogu toetus HIT-tehnoloogiatele ja idufirmadele kasvab. Täna avaldatud mõjuaruandest selgub, et EICi fondi kaudu on toetatud juba 12 ükssarvikut, panustatud üle 10 miljardi euro jätkuinvesteeringutesse ja mitmekordistatud investeeringuid, võimendades neid lisainvesteeringutega, mis suurendavad algset investeeringut 2,6 korda.

Uuendused

  • Idufirmadele ja VKEdele suunatud kaheksa eesmärki, et jõuda üleilmse juhtpositsioonini tehnoloogia arengu strateegilistes valdkondades (toetusteks ja investeeringuteks on eelarvest eraldatud 525 miljonit eurot).
  • Uus kava, mis aitab luua võimekatele teadlastele praktikakohti, et suurendada andekate novaatorite juurdevoolu süvatehnoloogia idufirmadesse.
  • Naisnovaatorite toetuste suurendamine, viies omavahel kokku Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastamisvahendi „Accelerator“ eraldised ja ettevõtjad, keda toetatakse algatuse „Women TechEU“ raames.
  • Toetus EICi innovatsioonimeetmete testimisele avaliku ja erasektori hankijate hulgas.
  • Koostöö Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudiga (EIT) ettevõtluse kiirendamise teenuste laiendamise ning EIC ja EIT ühise naisnovaatori auhinna loomise teel.

Euroopa Innovatsiooninõukogu rahastus ja toetused 2023. aastal

Kõigil Euroopa Innovatsiooninõukogu projektides osalejad saavad kasutada ettevõtluse kiirendamise teenuseid, kus pakuvad nõustamist juhendajad, mentorid ja eksperdid ning aidatakse luua partnerlusi äriühingute, investorite ja muude osalejate vahel.

 

Lisateave

Pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
7. detsember 2022
Autor
Esindus Eestis