Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade30. märts 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Euroopa Kaitsefond eraldab 1,2 miljardit eurot ELi kaitsevõime tugevdamiseks ja innovatsiooniks

military

Euroopa Komisjon võttis täna vastu Euroopa Kaitsefondi kolmanda tööprogrammi, millega eraldatakse kaitsevaldkonna teadus- ja arendustegevuse koostööprojektidele 2023. aastaks 1,2 miljardit eurot.

Lisarahaga on kavas ühiselt arendada strateegilist kaitsevõimet ja -tehnoloogiat. 

2023. aasta tööprogrammi 34 teemavaldkonda on jagatud viie temaatilise projektikonkursi vahel ning kolm konkurssi keskendub murrangulistele tehnoloogiatele ja VKEdele. Projektikonkurssidega toetatakse märgilise tähtsusega projekte olulistes valdkondades, nagu kosmose olukorrast ülevaate saamine ja mereväe jaoks Euroopa patrullkorveti prototüübi väljatöötamine. Projektikonkursid kuulutatakse välja 15. juunil 2023 ja taotluste esitamise tähtpäev on 22. november 2023.

Projektikonkurssidega aidatakse kaasa uue põlvkonna lahingusüsteemide, lahingutankide ja Euroopa kaugtule võime arendamisele, lisaks on fookuses ka suuremõõtmelise kauba strateegiline õhuvedu, mis on kogu maailmas missioonide kiire toetamise jaoks vajalik põhivõime. Samuti toetatakse kõiki valdkondi hõlmavaid spetsiaalseid riistvara arhitektuuri lahendusi, mis on mõeldud energiatõhusate tehisintellektisüsteemide jaoks.

VKEde ja teadusasutuste mittetemaatiliste projektikonkursside rahastust suurendatakse 2022. aastaga võrreldes 50% võrra ning see võimaldab rohkem toetada väikeseid ja keskmise suurusega kaitseettevõtteid.

Peale selle tagatakse Euroopa Kaitsefondi 2023. aasta tööprogrammis ka nende oluliste projektide rahastamise järjepidevus, mis on algatatud kaitsefondi eelmiste projektikonkursside ja kaitsefondi kahe ettevalmistava programmi raames.

ELi kaitseinnovatsiooni toetuseks eraldatakse kaks miljardit eurot

Komisjoni eesmärk on kaasata ELi kaitseinnovatsiooni kava raames 2027. aastani Euroopa Kaitsefondi kaudu kaitseinnovatsiooni investeeringuid kogusummas kuni kaks miljardit eurot.

Kaitseinnovatsiooni kavaga toetab komisjon uuenduslikke ettevõtjaid, idufirmasid ja VKEsid, et aidata neil ületada turule sisenemise tõkked, tuua turule ideid ning teha midagi olulist ära ELi julgeoleku ja kaitse vallas. Kavaga võetakse järk-järgult kasutusele erinevad toetusmeetmed, et tugevdada ELi kaitseinnovatsiooni ökosüsteemi. Kaitsefondi 2023. aasta tööprogrammiga lisatakse kolm uut kaitseinnovatsiooni meedet, mille eelarve on kokku ligikaudu 220 miljonit eurot.

Lisaks olemasolevatele kaitseinnovatsiooni meetmetele tehakse järgmist:

  • projektikonkurss mitme kaitsevaldkonna häkatoni korraldamiseks eri kohtades Euroopas;
  • projektikonkursid, mille raames antakse rahalist toetust organisatsioonidele (mitmeastmeline rahastamine), et toetada innovatsiooni katsekeskuste arendamist;
  • erikonkursid, mille eesmärk on toetada ELi tsiviilvahenditest rahastatud teadusuuringute edasist kasutamist, et uurida, kas neist saaksid kasu ka sõjalised lõppkasutajad;
  • antakse 20 miljonit eurot kaitsevaldkonna omakapitalirahastule (sarnane 2022. aastaga).

Kolmanda tööprogrammi vastuvõtmisega on komisjon alates kaitsefondi määruse jõustumisest 2021. aasta mais investeerinud üle kolme miljardi euro. 

Taust

Euroopa Kaitsefondi (EDF) kaudu toetab komisjon koostööd ning teadus- ja arendustegevust kaitse valdkonnas.

EDFi eelarve ajavahemikul 2021–2027 on 7,953 miljardit eurot ning see on jagatud kaheks osaks:

  • 2,651 miljardit eurot eraldatakse kaitsevaldkonna koostööpõhise teadustegevuse rahastamiseks, et seista vastu tekkivatele ja tulevastele julgeolekuohtudele,
  • 5,302 miljardit eurot on mõeldud koostööpõhiste võimearendusprojektide rahastamiseks.

4–8% EDFi eelarvest on ette nähtud lõhkuvate tehnoloogiate arendamiseks või teadusuuringuteks, mille tulemuseks võivad olla murrangulised uuendused.

 

Lisateave

Teabeleht 

Euroopa Kaitsefondi 2023. aasta tööprogramm

Pressiteade koos tsitaatidega

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
30. märts 2023
Autor
Esindus Eestis