Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade9. detsember 20202 min lugemist

Euroopa kliimapakt annab inimestele rohkem võimalusi ise rohelisemat Euroopat kujundada

climate-pact_fb_ptt_1.jpg
© EU
Euroopa Komisjon kuulutas täna välja Euroopa kliimapakti algatuse, millega kutsutakse inimesi, kogukondi ja organisatsioone ise rohelisemat Euroopat looma. Kliimapakt on osa Euroopa rohelisest kokkuleppest ning see annab kõigile võimaluse ise midagi kliimakriisi leevendamiseks ära teha. Samuti on see võimalus võtta osa üha kasvavast Euroopa kliimaliikumisest.

Euroopa kliimapakt ühendab kõiki, kes tahavad meie planeedi heaks midagi ära teha. Soovime anda igaühele võimaluse osaleda rohelisele majandusele üleminekus ja inspireerida üksteist. Võitluses kliimamuutustega saab igaüks oma panuse anda“, ütles Euroopa Komisjoni Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans.

Möödunud aastal võttis komisjon vastu Euroopa rohelise kokkuleppe. Komisjon paneb paika süsteemsete muutuste jaoks vajaliku poliitika ja kehtestab õigusaktid, kuid roheleppe eesmärke saab täita ainult siis, kui kõik sellele aktiivselt kaasa aitavad.

Kliimapakt aitab jagada teavet ja toetada konkreetseid ettevõtmisi

Euroopa kliimapakt annab inimestele igas eluvaldkonnas võimaluse otsida ühiselt kliimaprobleemidele suurema või väiksema mõjuga lahendusi ning neid koos ellu viia. Ideid jagades ja üksteist inspireerides on seda mõju võimalik mitmekordistada. Kliimapakt on avatud, kaasav ja arenev algatus. Sellega kutsutakse piirkondi, kohalikke kogukondi, ettevõtjaid, koole ja kodanikuühiskonda üles jagama teavet kliimamuutuste ja keskkonnaseisu halvenemise kohta, ning seda, kuidas nende eksistentsiaalsete ohtudega toime tullakse. Veebiplatvormi ning arutelude kaudu aitab pakt digiüleminekut ja rohelisele majandusele üleminekut omavahel tugevamini siduda.

Komisjon kuulutab täna välja avaliku konkursi, millega kutsutakse inimesi ja organisatsioone üles kandideerima kliimapakti eestkõnelejaks. Kliimapakti eestkõneleja on teistele eeskujuks ning kaasab kogukonda kliimavaldkonna ettevõtmistesse.

Kliimapakti üks eesmärk on aidata levitada kliimameetmete kohta teaduspõhist teavet ja anda praktilist nõu igapäevaelu valikute tegemisel. Sellega toetatakse kohalikke algatusi ning innustatakse üksikisikuid ja ühinguid ka ise nn kliimalubadusi andma.

Esialgu keskendutakse neljale valdkonnale, mis toovad vahetut kasu mitte ainult kliimale ja keskkonnale, vaid ka inimeste tervisele ja heaolule. Need on rohelised alad, keskkonnahoidlik liikuvus, energiatõhusad hooned ja rohelised kutseoskused. Paktil on avatud mandaat ning selle ulatus muutub vastavalt selle liikmete ideedele ja panusele. Paktis osalejad kohtuvad kord aastas peetaval kohtumisel, kus nad saavad jagada oma kogemusi ja teadmisi.

Avaüritus

Euroopa kliimapakti avaüritus asepresidendi Frans Timmermansiga toimub 16. detsembril algusega kell 10. Üritusel tutvustatakse esimesi kliimapakti eestkõnelejaid, arutatakse tulevasi kliimalubadusi ning räägitakse erikülalistega sellest, mida igaüks meist saaks kliimamuutuste vastu ära teha.

Komisjon kutsub üksikisikuid, ettevõtjaid ja kodanikuühiskonna organisatsioone üles korraldama ka kohalikke üritusi. Nendel üritustel saab pidada arutelusid kohalikus keeles, et jõuda kohalike kogukondadeni, keskenduda konkreetsetele teemadele või tõsta esile konkreetsete rühmade või sektorite rolli kliimapaktis.

Taust

Euroopa Komisjon mainis Euroopa kliimapakti esimest korda president von der Leyeni poliitilistes suunistes, mis avaldati 2019. aasta juulis. Kliimapakti eesmärke selgitati põhjalikumalt Euroopa rohelise kokkuleppe teatises, mis avaldati 2019. aasta detsembris. 2020. aasta märtsist juunini toimus avalik konsultatsioon, mille tulemusi võeti arvesse täna avaldatud teatise koostamisel.

 

Lisateave

Euroopa kliimapakti teatis

Euroopa kliimapakti veebisait

Euroopa kliimapakti avaüritus

Euroopa roheline kokkulepe

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
9. detsember 2020