Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade17. juuni 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Euroopa Komisjon esitas arvamuse Ukraina, Moldova ja Gruusia ELi liikmesuse väljavaadete kohta

The Berlaymont Building and European Flags

Euroopa Komisjon soovitab anda kandidaatriigi staatuse Ukrainale ja Moldovale. Komisjon toob välja ka rea olulisi reforme, mis veel tuleb läbi viia. Ka Gruusia on Euroopa Liitu oodatud, kuid enne kandidaatriigi staatuse andmist peab riik täitma mitu tingimust.

Euroopa Komisjoni tänased arvamused Ukraina, Gruusia ja Moldova Vabariigi ELi liikmeks saamise taotluse kohta põhinevad komisjoni hinnangul, milles analüüsitakse, kas tegu on õigusriigiga, toimiva turumajandusega ja kas riik on võimeline täitma ELi liikmesusest tulenevaid kohustusi.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Ukraina, Moldova ja Gruusia jagavad tugevat ja õiguspärast soovi ühineda Euroopa Liiduga. Täna saadame neile selge sõnumi, et toetame nende püüdlusi, isegi kui nad seisavad silmitsi keeruliste oludega. Me seisame kindlalt oma Euroopa väärtuste ja standardite eest, pannes paika tingimused, mille nad peavad ELiga ühinemiseks täitma. Komisjoni tänased arvamused on meie suhete pöördepunkt. Täna on Ukraina, Moldova ja Gruusia rahva jaoks ajalooline päev. Kinnitame, et nad kuuluvad Euroopa Liitu, kui selleks saabub õige aeg. Nüüd on liikmesriikide kord oma sõna öelda.“

Euroopa Komisjon leidis, et Ukraina on suutnud edukalt suurendada demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste kaitset tagavate institutsioonide stabiilsust. Samuti on riigi makromajanduslik olukord jätkuvalt tugev, mis näitab väga head vastupanuvõimet ning makromajanduslikku ja finantsstabiilsust, kuid samal ajal on vaja jätkata suuri struktuurseid majandusreforme. Komisjon leidis ka, et Ukraina seadused on paljudes valdkondades järk-järgult saavutamas vastavust ELi õigustiku oluliste osadega.  

Selle põhjal soovitab komisjon, et Ukrainale antaks võimalus saada Euroopa Liidu liikmeks. Ukrainale tuleks anda kandidaatriigi staatus tingimusel, et mitmes valdkonnas viiakse läbi vajalikud reformid.

Moldova  puhul järeldas komisjon, et Moldoval on tugev lähtepositsioon demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ning vähemuste kaitset tagavate institutsioonide stabiilsuse suurendamiseks. Riigi makromajanduspoliitika on olnud piisavalt usaldusväärne ning finantssektori ja ettevõtluskeskkonna tugevdamisel on tehtud edusamme, kuid olulisi majandusreforme tuleb veel teha. Samuti on riik loonud tugeva aluse õigusaktide edasiseks vastavusse viimiseks ELi õigustikuga.

Selle põhjal soovitab komisjon, et Moldovale antaks võimalus saada Euroopa Liidu liikmeks. Talle tuleks anda kandidaatriigi staatus tingimusel, et mitmes valdkonnas viiakse läbi reformid.

Euroopa Komisjoni hinnangul on Gruusial eeldus saavutada demokraatiat, õigusriiki, inimõigusi ning vähemuste austamist ja kaitset tagavate institutsioonide stabiilsus, isegi kui hiljutised sündmused on õõnestanud riigi arengut. Gruusia on saavutanud hea makromajandusliku stabiilsuse ning tal on hea majanduspoliitika ja soodne ettevõtluskeskkond, kuid turumajanduse toimimise parandamiseks on vaja täiendavaid reforme. Üldiselt on Gruusia loonud tugeva aluse oma õiguse vastavusse viimiseks ELi õigustikuga.

Selle põhjal soovitab komisjon, et Gruusiale antaks võimalus saada Euroopa Liidu liikmeks. Gruusiale tuleks anda kandidaatriigi staatus pärast seda, kui riik on täitnud teatavad tingimused.

Järgmised sammud

Euroopa Komisjoni arvamuste põhjal peavad ELi liikmesriigid nüüd ühehäälselt otsustama järgmiste sammude üle. Ukraina, Gruusia ja Moldova ELi liikmeks saamise taotlusi arutatakse järgmisel Euroopa Ülemkogu kohtumisel 23.–24. juunil.

Lisateave

Presssiteade ja taustamaterjalid

Tänane pressikonverents

President von der Leyeni sõnavõtt pressikonverentsil

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
17. juuni 2022
Autor
Esindus Eestis