Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade13. detsember 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Euroopa Komisjon esitas rea ettepanekuid demokraatia kaitseks

Symbolic 2007

 

2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks valmistudes võttis Euroopa Komisjon vastu rea ettepanekuid, mille eesmärk on tõrjuda välismõju ohtu ning soodustada kodanikuaktiivsust ja kodanike osalemist demokraatlikes protsessides. Kesksel kohal on seadusandlik ettepanek suurendada välishuvide esindamise läbipaistvust ja demokraatlikku vastutust. Samuti kuulub paketti kaks soovitust, mille eesmärk on kaitsta vabu ja õiglasi valimisi ning kodanike ja kodanikuühiskonna organisatsioonide osalemist poliitikakujundamises.

Euroopa on uhke oma avatud demokraatia üle. Oleks aga naiivne arvata, et demokraatia ei vaja kaitset. Tänapäeva maailmas on see pigem vastupidi. Me ei tohiks lasta Putinil ega ühelgi teisel autokraadil salaja sekkuda meie demokraatlikesse protsessidesse. Uus läbipaistvust nõudev õigusakt aitab meil välise sekkumise ohule vastu seista. Järgmisel aastal toimuvateks Euroopa Parlamendi valimisteks valmistudes kindlustame koos liikmesriikidega valimiste usaldusväärsust nii internetis kui ka väljaspool seda,“ ütles komisjoni asepresident Věra Jourová.  

Hiljutise Eurobaromeetri uuringu kohaselt peab 81% eurooplastest välist sekkumist meie demokraatlikesse süsteemidesse suureks probleemiks. Kui kolmandate riikide valitsused kasutavad huvide esindamist ELis oma eesmärkide saavutamiseks ja demokraatlike protsesside mõjutamiseks, tuleb see muuta läbipaistvaks. Komisjoni ettepaneku eesmärk on tagada, et kolmanda riigi valitsuse huvides korraldatavate lobitöö kampaaniate ja muu sarnase suhtes kohaldatakse kõikjal ELis järgmisi nõudeid:

  • Registreerimine läbipaistvusregistris: kolmanda riigi huvide esindamisega tegelevad üksused peavad end registreerima läbipaistvusregistris. Liikmesriigid peavad selleks looma registrid või kohandama olemasolevaid.
  • Üldsuse juurdepääs: huvide esindamist käsitlevad põhiandmed tehakse avalikuks, et tagada läbipaistvus ja demokraatlik vastutus. See käib näiteks aasta jooksul saadud summade, asjaomaste kolmandate riikide ja peamiste tegevuseesmärkide kohta.
  • Dokumentide säilitamine: kolmanda riigi huvide esindamisega tegelevatelt üksustelt nõutakse, et nad säilitaksid andmeid huvide esindamise tegevusega seotud põhiteabe või -materjalide kohta neli aastat pärast selle tegevuse lõppu.

Ettepanek sisaldab ka proportsionaalsed norme ja kaitsemeetmeid, millega hoida ära registreerimisnõuete väärkasutamist põhiõiguste, näiteks väljendus- või ühinemisvabaduse piiramiseks või kodanikuühiskonna tegutsemisruumi põhjendamatuks ahendamiseks. Sõltumatud järelevalveasutused saavad õiguse taotleda piiratud mahus andmeid, kuid ainult nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel ja proportsionaalselt.

Valimisprotsesside tugevdamiseks ELis esitas komisjon soovituse kaasavate ja vastupidavate valimisprotsesside kohta, millega kaitsta  ELis toimuvate valimiste rangeid demokraatiastandardeid. Soovituses käsitletakse ka valimistaristu kaitset ja küberturvalisust ning pakutakse välja meetmed, millega minimeerida ohtu, et kolmandad riigid sekkuvad valimisprotsessi erakondade, poliitiliste sihtasutuste, valimiskampaaniate korraldajate või kandidaatide rahastamise kaudu. Soovituses rõhutatakse, et jälgimisvahendeid ei tohiks kunagi kasutada demokraatliku arutelu mõjutamiseks ning on vastuvõetamatu kasutada selliseid vahendeid poliitikute ja ajakirjanike suunamiseks.

Ettepanekuid hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
13. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis