Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade9. detsember 20202 min lugemist

Euroopa Komisjon esitles säästva ja aruka liikuvuse strateegiat

isesoitev_liiklus-5847.jpg
© EU
Euroopa Komisjon esitles täna säästva ja aruka liikuvuse strateegiat koos 82 algatusest koosneva tegevuskavaga järgmiseks neljaks aastaks. Strateegia toetab digi- ja roheüleminekut ELi transpordisüsteemis ja aitab suurendada selle vastupidavust tulevastes kriisides.

Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans märkis: „Kliimaeesmärkide saavutamiseks peab transpordisektori tekitatav heide selgelt vähenema. Tänase strateegiaga muudame viisi, kuidas inimesed ja kaubad Euroopas liiguvad, ning lihtsustame eri transpordiliikide üheks reisiks kombineerimist. Oleme püstitanud kogu transpordisüsteemile ambitsioonikad eesmärgid, et tagada jätkusuutlik, arukas ja vastupidav taastumine COVID-19 kriisist.“

Üleminek toimub sammhaaval

Digi- ja roheüleminek eeldab, et kõik transpordiliigid muutuvad säästvamaks, keskkonnahoidlikud alternatiivid on laialdaselt kättesaadavad ning on loodud õiged stiimulid. Komisjon on seadnud järgmised vahe-eesmärgid.

2030. aastaks:

 • on Euroopa teedel kasutusel vähemalt 30 miljonit heitevaba autot;
 • on 100 linna Euroopas kliimaneutraalsed;
 • kahekordistub kiirraudteeliiklus kogu Euroopas;
 • peavad alla 500 km pikkused graafikujärgsed ühisreisid olema CO2-neutraalsed;
 • on automatiseeritud liikuvus laialdaselt kasutusel;
 • on heitevabad merelaevad turuvalmis.

2035. aastaks:

 • on suured heitevabad õhusõidukid turuvalmis.

2050. aastaks:

 • on peaaegu kõik autod, kaubikud, bussid ja uued raskeveokid heitevabad;
 • kahekordistub raudteekaubaveo maht;
 • toimib mitmeliigiline üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) kiire ühendusega säästva ja aruka transpordi jaoks täielikult.

Säästev transport

Transpordisüsteemi säästvaks muutmine tähendab praktikas seda, et:

 • hoogustatakse heiteta sõidukite, laevade ja lennukite, taastuvatest energiaallikatest toodetud kütuste ja vähese CO2-heitega kütuste ja nendega seotud taristu kasutuselevõttu, näiteks paigaldatakse 2030. aastaks kolm miljonit avalikku laadimispunkti;
 • luuakse heitevabad lennujaamad ja sadamad, näiteks uute algatuste kaudu, millega edendatakse säästvate lennuki- ja laevakütuste kasutamist;
 • linnadevaheline ja linnaline liikuvus muudetakse tervislikuks ja säästvaks, näiteks kahekordistades kiirraudteeliiklust ja arendades järgmise kümne aasta jooksul välja täiendava jalgrattataristu;
 • kaubavedu muudetakse keskkonnahoidlikumaks, näiteks kahekordistades raudteekaubaveo mahtu 2050. aastaks;
 • CO2-heide maksustatakse ja kasutajatele pakutakse paremaid stiimuleid, näiteks võttes ulatuslikke meetmeid õiglase ja tõhusa hinnakujunduse tagamiseks kogu transpordisektoris.

Arukas transport

Tulevikus kujundavad reisijate ja kaubavedude liikumist innovatsioon ja digiteerimine. Strateegiaga  luuakse võimalused mitme transpordiliigi ühendamiseks nii reisimisel kui ka kaubaveol. Näiteks saavad reisijad osta eri liiki transpordivahendi jaoks ühe pileti, sama põhimõtte järgi saaks korraldada ka kaubavedu ühelt transpordiliigilt teisele üle minnes. Samuti tahetakse hoogustada innovatsiooni ning andmete ja tehisintellekti kasutamist. Näiteks toetatakse mehitamata õhusõidukite ja droonide kasutuselevõttu ning Euroopa ühise liikuvusalase andmeruumi loomist.

Vastupidav transport

Transport on üks COVID-19 pandeemiast kõige rängemini mõjutatud sektoritest ning paljud ettevõtted on suurtes raskustes. Seepärast tahab komisjon tugevdada ühtset turgu, et üleeuroopaline transpordivõrk (TEN-T) 2030. aastaks lõplikult välja kujundada. Samuti on vaja teha uued liikuvusvõimalused taskukohaseks ja kättesaadavaks kõikjal ja kõigile ning suurendada kõigi transpordiliikide ohutust ja turvalisust.

 

Lisateave

Säästva ja aruka liikuvuse strateegia

Komisjoni talituste töödokument

Seadusandlik tegevuskava

Küsimused ja vastused – säästva ja aruka liikuvuse strateegia

Teabeleht – transpordi ja liikuvuse sektor

Video

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
9. detsember 2020