Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade11. oktoober 20212 min lugemist

Euroopa Komisjon jagab noortele eurooplastele 60 000 rongipassi

rongile.jpg
© EU
Komisjon jagab algatuse „DiscoverEU“ raames tasuta rongipasse 60 000 noorele eurooplasele vanuses 18–20 aastat. 2022. aasta (mis on ühtlasi ka Euroopa noorteaasta) reisiperioodiks saab taotlusi esitada alates homsest,12. oktoobri keskpäevast kuni 26. oktoobri keskpäevani.

Taotlusvoor on avatud Euroopa noortele, kes on sündinud ajavahemikus 1. juulist 2001 kuni 31. detsembrini 2003. Erandkorras võivad taotluse esitada ka 19- ja 20aastased noored, kuna COVID-19 pandeemia tõttu lükati sellele vanuserühmale mõeldud voorud edasi.

Edukaks osutunud taotlejatel avaneb võimalus reisida 2022. aasta märtsist kuni 2023. aasta veebruarini kuni 30 päeva jooksul. Kuna pandeemia edasine käik ei ole teada, pakutakse kõigile reisijatele paindlikke broneeringuid kogu uue reisipassi kehtivuse ajaks. Väljumiskuupäeva võib muuta kuni väljumisajani. Mobiilne reisipass kehtib ühe aasta jooksul. Komisjon soovitab kõigil reisijatel kontrollida võimalikke reisipiiranguid ReopenEU veebilehel.

Eriti soovitatakse DiscoverEU algatuses osaleda erivajadustega noortel. Komisjon annab neile teavet ja nõuandeid ning katab erivajadustega seotud kulud, näiteks reisisaatja või juhtkoeraga seotud kulud jms.

Reisida võib üksi või kuni viiest inimesest koosnevas grupis, mille kõik liikmed peavad olema sobivas vanuses. Kestliku reisimise edendamiseks ja Euroopa roheleppe toetamiseks reisivad DiscoverEU osalejad peamiselt rongiga. Et liituda saaks noored kogu EList, pakub algatus võimalust kasutada ka alternatiivseid transpordivahendeid, näiteks busse või praame, erandjuhtudel on lubatud reisida ka lennukiga. Sellega tagatakse ka äärepoolseimates piirkondades või saartel elavatele noortele võimalus algatuses osaleda.

Iga liikmesriik saab reisipasse vastavalt oma elanikkonna arvule ja selle osakaalule Euroopa Liidu kogurahvastikust.

Taust

Komisjon käivitas algatuse „DiscoverEU“ 2018. aasta juunis, lähtudes Euroopa Parlamendi ettepanekust. Nüüd on DiscoverEU ametlikult osa uuest Erasmus+ programmist 2021–2027.

Aastatel 2018–2019 kandideeris välja pandud 70 000 reisipassile 350 000 noort. 66% kandideerinutest reisis rongiga esimest korda oma elukohariigist välja. Paljude jaoks oli see ka esmakordne võimalus reisida ilma vanema või saatva täiskasvanuta. DiscoverEU on aidanud neil teisi kultuure mõista ja Euroopa ajaloost paremini aru saada. Kaks kolmandikku on väitnud, et ilma DiscoverEU vahenditeta ei oleks nad suutnud oma reisipiletit osta.

Osalejaid kutsutakse üles hakkama DiscoverEU saadikuteks, et algatust laiemalt tutvustada. Samuti julgustatakse neid võtma ühendust ametliku DiscoverEU veebirühma kaudu teiste reisijatega, et jagada oma kogemusi, tuua näiteid kultuurikogemustest või sellest, kuidas digitaalselt ja kestlikult reisida.

Kandideerimiseks peavad sobivas vanuses Euroopa noored vastavama valikvastustega küsimustele Euroopa Liidu ja muude noortele suunatud ELi algatuste kohta. Lisaküsimuses palutakse taotlejatel hinnata, kui palju inimesi selles voorus kandideerib. Mida lähemal on hinnang õigele vastusele, seda rohkem punkte taotleja saab. See aitab komisjonil taotlejate pingerida moodustada. Komisjon pakub kandidaatidele reisipasse paremusjärjestuse alusel nii kaua, kuni pileteid jätkub.

 

Lisateave

DiscoverEU

Euroopa noorteportaal

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
11. oktoober 2021