Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. Mai 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Euroopa Komisjon nõuab X-lt teavet sisu moderaatorite arvu vähendamise kohta

Twitter

Komisjon saatis täna digiteenuste määruse alusel teabenõude sotsiaalmeediaplatvormile X, et saada täpsemat teavet, kuidas ja milliste ressurssidega modereeritakse platvormi sisu. Teabenõue puudutab ka generatiivse tehisintellekti vahenditega seotud riskihindamise tulemusi ning muid X-i suhtes varem algatatud menetluse aspekte. 

Eelkõige soovib komisjon X-lt üksikasjalikku teavet ja sisedokumente platvormi sisu modereerimise ressursside kohta. Digiteenuste määruse alusel esitatud läbipaistvusaruandest selgub, et X on alates eelmisest aruandest 2023. aasta oktoobris vähendanud oma sisu moderaatorite meeskonda peaaegu 20% võrra ning Euroopa Liidu keeltest on nüüd 11 asemel kaetud ainult seitse. Komisjon soovib lisateavet ka riskihindamise ja leevendusmeetmete kohta seoses generatiivse tehisintellekti vahendite mõjuga valimistele, ebaseadusliku sisu levitamisele ja põhiõiguste kaitsele.

2023. aasta detsembris algatas komisjon X-i suhtes ametliku menetluse, et hinnata, kas X võis olla rikkunud digiteenuste määrust valdkondades, mis on seotud riskijuhtimise, sisu modereerimise, eksitavate kasutajaliideste, reklaami läbipaistvuse ja teadlaste juurdepääsuga. Täna saadetud teabenõue on käimasoleva uurimise järgmine etapp. 

Teabe sisu modereerimise ressursside ja generatiivse tehisintellekti kohta peab X komisjonile esitama 17. maiks 2024 ja ülejäänud küsimuste kohta 27. maiks 2024. Digiteenuste määruse artikli 74 lõike 2 kohaselt võib komisjon määrata digiplatvormidele trahve ebaõige, mittetäieliku või eksitava teabe esitamise eest. Teabenõudele vastamata jätmise korral võib komisjon nõuda teavet oma otsusega. Sellisel juhul võib tähtaja jooksul vastamata jätmine kaasa tuua sunniraha määramise.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. Mai 2024
Autor
Esindus Eestis