Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Euroopa Komisjon sai Eestilt taaste- ja vastupidavusrahastu teise maksetaotluse

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Estonia

 

Euroopa Komisjon sai täna Eestilt taaste- ja vastupidavusrahastu teise maksetaotluse 122,3 miljoni euro suuruse rahalise toetuse väljamaksmiseks. Eesti taaste- ja vastupidavuskava rahastatakse kokku 953,5 miljoni euroga.

Eesti on taaste- ja vastupidavusrahastust juba kätte saanud 382,4 miljonit eurot. 126 miljoni euro suuruse eelmakse sai Eesti 2021. a. detsembris, esimese regulaarse makse 238,5 miljonit eurot selle aasta 6. novembril ja energiasektori kava REPowerEU eelmakse 17,9 miljonit eurot 13. detsembril.  

Rahastu väljamaksed on tulemuspõhised ning sõltuvad sellest, kuidas Eesti rakendab oma taaste- ja vastupidavuskavas kirjeldatud investeeringuid ja reforme. Teine maksetaotlus hõlmab 15 vahe- ja 3 lõppeesmärki.

Maksetaotluse aluseks on 11 reformi, sh eraisikutele ja ettevõtjatele avalike digiteenuste välja arendamine, energiatõhususe nõustamisteenuse edendamine, ringmajanduse tegevuskava ning transpordi ja liikuvuse arengukava vastuvõtmine, tervishoiukorralduse parandamine, esmatasandi arstiabi tugevdamine, pikaajalise hoolduse parandamine, töötushüvitiste kestuse pikendamine ja soolise palgalõhe vähendamine.

Peale selle hõlmab taotlus kuue investeeringuga seotud vahe-eesmärkide täitmist: e-veoselehe teenuste arendamine, rohevesiniku väärtusahelate kasutuselevõtu ja katseprojektide toetamine, taastuvenergia kättesaadavuse parandamine tööstuspiirkondades ja energiasalvestuse katseprojektid, omavalitsuste investeeringud ratta- ja jalgteedesse ning uue tervisekeskuse rajamine Viljandisse (nn TERVIKUM).

Tavapäraselt on komisjonil taotluse hindamiseks aega kaks kuud, kuid komisjon on Eestiga kokku leppinud hindamisaja pikendamise ühe kuu võrra. Komisjon koostab esialgse hinnangu Eesti edusammude kohta väljamakse jaoks vajalike vahe- ja lõppeesmärkide täitmisel ja saadab selle nõukogu majandus- ja rahanduskomiteele. Lisateavet Eesti taaste- ja vastupidavuskava kohta leiate siit.

 

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Taaste- ja vastupidavusrahastu maksetaotluste menetlemine

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis