Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade20. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Euroopa Komisjon tegi ettepaneku muuta huntide rahvusvahelist kaitsestaatust

Hunt
Foto © CC0 Benjamin Bryer pexels.com

 

Täna avaldati põhjalik analüüs huntide populatsiooni olukorra kohta ELis ning selle põhjal teeb komisjon nõukogule ettepaneku võtta vastu otsus, millega muudetaks Berni konventsiooni kohane huntide rahvusvaheline kaitsestaatus „rangelt kaitstud“ asemel „kaitstuks“. Huntide kaitsestaatus määrati kindlaks konventsiooni läbirääkimiste ajal 1979. aastal kättesaadavate teaduslike andmete põhjal. Berni konventsiooni kohase huntide kaitsestaatuse muutmine vastavalt ELi liikmesriikide ja teiste Berni konventsiooni osaliste kokkuleppele on eeltingimuseks kaitsestaatuse muutmisele ELi tasandil.

President von der Leyeni sõnul on huntide tagasitulek on hea uudis Euroopa bioloogilise mitmekesisuse jaoks, kuid hundikarjade kontsentreerumine mõnes Euroopa piirkonnas on muutunud suureks ohuks eelkõige kariloomadele. „Huntide kriitilise kontsentratsiooni paremaks haldamiseks on kohalikud omavalitsused palunud suuremat paindlikkust. Peaksime seda Euroopa tasandil toetama ning tänane ettepanek on selleks oluline samm. Olen veendunud, et leiame lahenduse, mis aitab kaitsta nii bioloogilist mitmekesisust kui ka meie maapiirkondade elatusvahendeid,“ lausus president. 

Täna avaldatud analüüs näitab, et huntide populatsioon on viimase kahe aastakümne jooksul märkimisväärselt suurenenud ja nad hõivavad üha suuremaid territooriume. ELi 23 liikmesriigis on rohkem kui 20 000 hunti, kelle populatsioon ja levilaala kasvab. See on looduskaitse seisukohast hea uudis, kuid toonud kaasa üha rohkem konflikte inimtegevusega ja tekitanud suurt kahju karjakasvatajatele.

Ettepaneku üle peavad nüüd otsustama liikmesriigid. Pärast ettepaneku vastuvõtmist esitab EL selle Berni konventsiooni alalisele komiteele. Sõltuvalt nende otsuste tulemustest saab komisjon teha ettepaneku huntide kaitsestaatuse muutmiseks ELis.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
20. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis