Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade4. märts 20212 min lugemist

Euroopa Komisjon tutvustas Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava

pension-.foto-1213.jpg
© EU
Täna tutvustas komisjon tugeva sotsiaalse Euroopa eesmärki, mis keskendub tuleviku töökohtadele ja oskustele ning õiglasele, kaasavale ja vastupidavale sotsiaal-majanduslikule taastumisele. Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskavas esitatakse konkreetsed meetmed Euroopa sotsiaalõiguste samba põhimõtete edasiseks rakendamiseks koostöös liikmesriikide, sotsiaalpartnerite ja kodanikuühiskonnaga. Samuti tehakse selles ettepanek saavutada ELi peamised tööhõive, oskuste ja sotsiaalkaitse alased eesmärgid 2030. aastaks.

Täna esitas komisjon ka soovituse tööhõive aktiivse toetamise meetmete (EASE) kohta pärast COVID-19 kriisi.

Inimeste hüvanguks toimiva majanduse valdkonna juhtiv asepresident Valdis Dombrovskis sõnas: „Majanduse taastumine peab olema kaasav, õiglane ja töövõimalusterohke. Seepärast pakub komisjon välja põhjaliku tegevuskava Euroopa sotsiaalõiguste samba rakendamiseks ja kutsub liikmesriike üles toetama COVID-19 kriisi järgses taastumisetapis aktiivselt tööhõivet. Sellega tahame juhtida tähelepanu, kui oluline on meie tööturgude jaoks järkjärguline üleminek hädaolukorra poliitikalt taastepoliitikale, mida EL toetab oma olemasolevate rahastamisallikate kaudu, sealhulgas ESF+ ning taaste- ja vastupidavusrahastu.“

ELi eesmärgid aastani 2030

Tegevuskavas seatakse ELile kolm peamist eesmärki, mis tuleks saavutada 2030. aastaks.

  1. Vähemalt 78% 20–64aastastest peaks olema tööga hõivatud.
  2. Igal aastal peaks koolitusel osalema vähemalt 60% kõigist täiskasvanutest.
  3. Vaesuse või sotsiaalse tõrjutuse ohus olevate inimeste arvu tuleks vähendada vähemalt 15 miljoni võrra.

Tööhõive aktiivse toetamise meetmed (EASE)

Konkreetse meetmena samba 4. põhimõtte raames esitas komisjon täna soovituse tööhõive aktiivse toetamise meetmete (EASE) kohta pärast COVID-19 kriisi.  Uued meetmed peaksid sisaldama kolme elementi: 1) töölevõtu- ja üleminekustiimulid ning ettevõtluse toetamine; 2) oskuste täiendamise ja ümberõppe võimalused; 3) tööturuasutuste suurem tugi. EASE-meetmete rahastamisel abistavad liikmesriike ELi vahendid, sealhulgas taaste- ja vastupidavusrahastu ning Euroopa Sotsiaalfond+.

Taust

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kuulutasid Euroopa sotsiaalõiguste samba välja Göteborgi tippkohtumisel 2017. aastal. Sammas hõlmab 20 põhimõtet ja õigust, mis on olulised õiglaste ja hästi toimivate tööturgude ja sotsiaalhoolekandesüsteemide tagamiseks 21. sajandil. Sammas koosneb kolmest peatükist: 1) võrdsed võimalused ja juurdepääs tööturule 2) õiglased töötingimused 3) sotsiaalkaitse ja kaasamine.

 

Lisateave

Küsimused ja vastused: Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava

Küsimused ja vastused toimivate tööhõive aktiivse toetamise meetmete (EASE) kohta pärast COVID-19 kriisi

Teabeleht: Euroopa sotsiaalõiguste samba tegevuskava

Teabeleht: Toimivad tööhõive aktiivse toetamise meetmed (EASE)

Eurobaromeetri uuring sotsiaalküsimuste kohta

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
4. märts 2021