Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade8. aprill 2022Esindus Eestis

Euroopa Liidu usaldusväärsus on Eesti elanike hulgas stabiilselt kõrge

Couple with the European flag

Viimase Eurobaromeetri uuringu põhjal peab 63% Eesti elanikest Euroopa Liitu usaldusväärseks.

Enim usaldatud Euroopa Liidu institutsioon on Euroopa Keskpank, mida usaldab 70% Eesti elanikest. Teiste suuremate institutsioonide, sh Euroopa Komisjoni puhul on see on 60% lähedal.

EL institutsioonide usaldusväärsus

 

Eesti kõige usaldusväärsemaks institutsiooniks peetakse traditsiooniliselt politseid, mida usaldab 86% Eesti kodanikest. Sama suur on usaldus Eesti tervishoiusüsteemi vastu.

Küsitluse ajal ehk enne Venemaa sissetungi Ukrainasse toetas valdav enamus Eesti kodanikest (87%) Euroopa ühist kaitse-ja julgeolekupoliitikat. Toetus Euroopa ühisele rändepoliitikale oli Eesti inimeste seas mõnevõrra tõusnud võrreldes eelneva aastaga (64%), kuid siiski oli see näitaja ELi keskmisest madalam.

Ühise energiapoliitika toetus püsis stabiilselt kõrgena (78%) ning sarnanes EL-i keskmisele tulemusele. Samas on Eesti kodanike arvates energia kättesaadavus muutunud oluliseks probleemiks nii Eestis kui Euroopa Liidus.

Valdav enamus Eesti kodanikest (90%) toetab Euroopa Liidu ühisraha eurot. Eesti inimeste toetus eurole on Euroopa Liidu keskmisest märgatavalt suurem ega erine eelmise aasta tulemustest. Eesti elanikud hindavad positiivselt euro mõju nii Eesti kui ka Euroopa Liidu majandusele.

Uuringu tulemuste ja esitlusel kasutatud slaididega saab lähemalt tutvuda Euroopa Komisjoni Eesti esinduse veebilehel:

Uuringu korraldas Euroopa Komisjoni tellimusel rahvusvaheline uuringufirma Kantar Emor 2021. aasta talvel. Eestis viidi küsitlus läbi ajavahemikus 19.01.–14.02.2022, vahetult enne Venemaa sissetungi Ukrainasse 24. veebruaril. Kokku küsitleti 1007 Eestis elavat Euroopa Liidu kodanikku.

 

Lisateave

Eurobaromeeter 96

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
8. aprill 2022
Autor
Esindus Eestis