Skip to main content
Euroopa Komisjoni logo
Esindus Eestis
Artikkel20. juuni 2022Esindus Eestis

Euroopa Liit sellel nädalal: ülemkogu otsustab Ukraina ELi kandidaatriigiks nimetamise üle

The European and Ukrainian flags

Neljapäeval ja reedel (23.-24. juuni) tuleb Brüsselis kokku Euroopa Ülemkogu, kus on oodata Euroopa liidrite otsust Ukrainale ja Moldovale ELi kandidaatriigi staatuse andmise kohta (teatavasti soovitas Euroopa Komisjon 17. juunil anda mõlemale kandidaatriigi staatus, kuid sidus Gruusia kandidaatriigiks saamise mitme eeltingimusega). Teised teemad on täiendav toetus Ukrainale, energiajulgeolek, majanduse olukord ning Euroopa tuleviku konverentsi tulemused. Ülemkogule eelneb neljapäeval ELi ja Lääne-Balkani liidrite kohtumine, et arutada nende riikide ELiga lõimumist ning omavahelist koostööd seoses Venemaa agressiooniga. Tänase (20. juuni)  ELi-Kasahstani koostöö nõukogu kesksed teemad on laiendatud partnerlus- ja koostööleping ning kahepoolne koostöö. Pühapäeval algab G7 tippkohtumine, mille keskmes on samuti võitlus Vene agressiooni vastu ning energiajulgeoleku tugevdamine.

Kolmapäeval, 22. juunil tuleb Euroopa Komisjon välja uute algatustega pestitsiidide kasutusevähendamiseks, keskkonnaohutute taimekaitsevahendite kasutuselevõtuks ning looduse- ja ökosüsteemide taastamiseks (mis hõlmab ka siduvaid eesmärke, et peatada bioloogilise mitmekesisuse vähenemine). Lisaks avaldatakse teatis väliskaubanduspoliitika rollist kestliku majanduskasvu tagamisel.

Sel nädalal toimub Euroopa Parlamendi täiskogu istung. Kolmapäeval otsustab parlament oma seisukoha kliimapaketti "Eesmärk 55" hulka kuuluva kolme eelnõu kohta: heitkogustega kauplemise süsteemi (ETS) reform, sotsiaalne kliimafond ja ELi süsinikdioksiidi piirimaksu kehtestamine. Neljapäeval hääletatakse Euroopa strateegilise maagaasivaru loomise plaanide üle. Lisaks on oodata resolutsiooni Ukraina, Moldova ja Gruusia kandidaatriigi püüdluste kohta.

Riigikogu Euroopa asjade komisjon kinnitab täna, 20. juunil Eesti uuendatud seisukoha läbirääkimisteks LULUCF (maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus) direktiivi üle.

TEISED INSTITUTSIOONID:

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
20. juuni 2022
Autor
Esindus Eestis