Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade21. Mai 2024Esindus Eestis2 min lugemist

Euroopa Liit võttis vastu energiaturureformid

Natural Gas ‐ CNG Filling Station ‐ Sweden

EL võttis täna vastu olulised elektri- ja gaasituru reformid ning uue õigusraamistiku vesiniku ja muude vähese CO2-heitega gaaside kasutuselevõtu hoogustamiseks. Reformid suurendavad varustuskindlust ja tarbijakaitset. Tulevikukindlad energiaturud soodustavad investeeringuid puhtasse energiasse ning toovad kaasa madalamad ja stabiilsemad hinnad, mis aitab muuta Euroopa tööstuse maailmaareenil konkurentsivõimelisemaks. Uus gaasitururaamistik annab liikmesriikidele võimaluse peatada või piirata nii torujuhtmegaasi kui ka LNG importi Venemaalt ja Valgevenest.

Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simson: „Energiakriis tõi kaasa suured muutused ELi energiamaastikul. Kuigi Euroopa on varem sõltunud Venemaa tarnetest, liigub ta nüüd edasi tuleviku elektri- ja gaasiturgudele, kus Venemaa gaasile ruumi ei ole ning kus keskne roll on taastuvatel energiaallikatel, puhtal gaasil ja vesinikul. Eelkõige kutsun kõiki liikmesriike üles kasutama uusi REPowerEU sätteid, et võimalikult kiiresti lõpetada Putini juurdepääs meie energiaturgudele.“

Suurem valik ja parem kaitse tarbijale

Elektrituru reform annab tarbijatele enne energialepingute sõlmimist laiema valiku ja õiguse selgemale teabele. Neil on võimalik fikseerida kindel ja pikaajaline hind või sõlmida dünaamilise hinnakujundusega leping, et kasutada ära elektrihinna varieeruvust ja tarbida rohkem siis, kui see on odavam. Liikmesriigid peavad määrama viimasena vastutavad tarnijad, et ükski tarbija ei jääks ilma elektrita. Haavatavaid tarbijaid ja energiaostuvõimetuid majapidamisi kaitstakse lahtiühendamise eest ning liikmesriigid saavad kriisi korral laiendada reguleeritud jaehindu kõigile kodumajapidamistele ja VKEdele. Lisaks tarbijakaitsele laiendatakse ka energia jagamise võimalusi. Näiteks saavad üürnikud jagada üleliigset katusel toodetavat päikeseenergiat naabritega.

Reform aitab kaasa ka Euroopa ettevõtete konkurentsivõimele, hõlbustades energiakulude prognoosimist. Nii tarnijad kui ka tarbijad saavad sõlmida pikemaajalisi energiaostulepinguid, kahesuunalisi hinnavahelepinguid ja forvardlepinguid. See annab investeerimiskindluse nii elektritootjatele kui ka tööstustarbijatele. Nii kodumajapidamiste kui ka ettevõtjate taastuvenergia kulud vähenevad tänu uutele sätetele võrgu ülekoormuse, kauplemistähtaegade, tarbimiskaja ja salvestamise ning ELi tasandi enampakkumiste kohta.

Puhtam ja turvalisem Euroopa gaasiturg

Gaasituru reform tagab, et vähese CO2-heitega gaasid ja vesinik jõuavad kõikjale Euroopas. Reformide abil luuakse vesinikuturg, millel on keskne roll heitkoguste vähendamisel suure saastetasemega sektorites, nagu rasketööstus ja transport. Komisjon viib läbi ka viieaastase katseprojekti vesinikunõudluse ja -pakkumise vastavusse viimiseks, et suurendada turu arengut ja läbipaistvust Euroopa vesinikupanga raames.

Tarbijad on uue raamistiku alusel tarne- ja hinnariskide eest paremini kaitstud. Neil on õigus turul aktiivselt osaleda ning valida puhtamaid tarneid ja lepinguid. Samuti on neil võimalik lihtsamini tarnijat vahetada, kasutada tõhusaid hinnavõrdlusvahendeid ning saada arvetel täpset ja läbipaistvat teavet.

Läbivaadatud õigusaktid avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja need jõustuvad vastavalt neis esitatud ajakavale.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Küsimused ja vastused elektrituru reformi kohta

Küsimused ja vastused gaasi- ja vesinikuturu kohta

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
21. Mai 2024
Autor
Esindus Eestis