Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade31. Mai 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Euroopa oskuste aasta annab elukestvale õppele uue hoo

oskusteaasta

Euroopa Komisjon on käesoleva aasta kuulutanud oskuste aastaks, mille fookusesse on seatud digi- ja rohepöördeks vajalikud oskused, tööturu muutunud vajadustest tulenev täiend- ja ümberõpe ning kvalifikatsioonide vastastikune tunnustamine.

Tallinna Teeninduskoolis toimub sel puhul avaseminar, kus arutletakse selle üle, milline roll on oskustel Eesti majanduse käekäigule, kuidas  jõuaksime vajalike oskusteni oma koolisüsteemis ja kuidas korraldada täiend- ja ümberõpet, et see vastaks veel paremini muutunud vajadustele. Seminari korraldab Euroopa Komisjoni Eesti esindus koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht Vivian Loonela sõnas seminari eel: „Nii rohe- kui digiülemineku puhul tahame koos ettevõtetega tagada meie inimeste teadmiste ja oskuste haakumise majanduse reaalsete vajadustega, kus meil on kõige rohkem puudu IT ja insenertehniliste erialade spetsialiste. 77% ELi ettevõtteid on raskustes vajalike oskustega töötajate leidmisel.  Me peame Euroopa Liidus töötama selle nimel, et kiirendada riikidevahelist kutsekvalifikatsioonide tunnustamist. Meie rikkus on meie inimesed. Selleks, et ka tulevikus tööturul tasakaal oleks, on vaja rohkem tähelepanu pöörata kutseharidusele ja täiendusõppele. EL on investeerinud Eesti kutsehariduse moderniseerimisse ja inimeste täiend- ja ümberõppesse - see töö jätkub.“

Erilise tähelepanu all on tööturult kõrvale jäänud naised ja noored, ennekõike mittetöötavad ja mitteõppivad noored, kes vajavad uueks alguseks kas täiend- või ümberõpet.

„Erinevate riiklike toetusmeetmete tulemusena osales viimaste uuringute andmeil Eestis elukestvas õppes 21 protsenti täiskasvanutest, kuid me ei saa loorberitel puhkama jääda. Peame enam pingutama, et täiend- ja ümberõppe võimalused oleksid veel paremini kättesaadavad kõikidele meie elanikele. Digi- ja rohepööre eeldavad pidevat õppimist igalt ühelt. Selleks aga, et pakutav tasemeõpe ning koolitused vastaksid kõige paremas mõttes ka tööturu vajadusele, arendatakse edasi oskuste prognoosisüsteemi OSKA ning luuakse igaühele kättesaadav oskuste register,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja Margus Haidak.

31. mai seminari ajakava:
15.00 Avasõnad Vivian Loonela, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse juht ja Margus Haidak, Euroopa Oskuste Aasta riiklik koordinaator, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrg- ja kutsehariduspoliitika ning elukestva õppe osakonna juhataja
15.05 Inspiratsioonikõneleja Robert Kitt, AS Utilitas Tallinn / AS Utilitas Eesti juht
15.25 Arutelu, milles osalevad:
Pipi-Liis Siemann, Riigikogu kutsehariduse toetusrühma esimees
Ave Schank-Lukas, Euroopa Komisjoni Eesti esinduse majandusnõunik
Kuno Rooba, Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu juhatuse aseesimees
Kadi Metsmaa, inseneribüroo PCC Projekt tegevjuht
Arutelu juhib ajakirjanik Urmas Vaino.

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
31. Mai 2023
Autor
Esindus Eestis