Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade16. juuli 20212 min lugemist

Euroopa roheline kokkulepe: komisjon võttis vastu strateegia metsade kaitsmiseks ja taastamiseks

foto-raigopajula_-3581_0.jpg
© EU
Euroopa Komisjon võttis täna vastu ELi uue metsastrateegia aastani 2030. See on üks Euroopa rohelise kokkuleppe juhtalgatusi, mis põhineb ELi elurikkuse strateegial. Metsastrateegia aitab saavutada eesmärki vähendada ELis 2030. aastaks kasvuhoonegaaside heidet vähemalt 55% ja muuta EL 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Strateegias esitatakse konkreetsed meetmed, et suurendada ELis metsade hulka ja parandada nende kvaliteeti ning tugevdada nende kaitset, taastamist ja vastupanuvõimet. Kavandatud meetmed suurendavad süsiniku sidumist paremate sidujate ja varude kaudu ning aitavad seega leevendada kliimamuutusi. Strateegias võetakse kohustus rangelt kaitsta põlis- ja vanu metsi, taastada halvenenud seisundiga metsi ning tagada, et neid majandatakse säästvalt, st säilitades olulised ökosüsteemiteenused, mida metsad tagavad ja millest ühiskond sõltub. Lisaks edendatakse strateegiaga võimalikult kliima- ja elurikkusesõbralikke metsamajandamistavasid, toonitatakse vajadust kasutada puitbiomassi kestlikult ning kutsutakse üles kasutama puitu ressursitõhusalt.

Euroopa rohelise kokkuleppe valdkonna juhtiv asepresident Frans Timmermans märkis: „Metsades asub suur osa meie planeedi elurikkusest. Et vesi oleks puhas ja muld viljakas, peavad metsad olema heas seisundis. Euroopa metsad on ohus. Seepärast töötame selle nimel, et neid kaitsta ja taastada, parandada metsamajandamist ning toetada metsandusspetsialiste ja metsade hooldajaid. Oleme ju kõik osa loodusest. Mida me teeme kliima- ja elurikkuse kriisi vastu võitlemiseks, seda teeme omaenda tervise ja tuleviku heaks.“

Strateegia kohaselt on kavas arendada välja maksesüsteemid, et tasuda metsaomanikele ja -majandajatele selle eest, et nad tagavad muid ökosüsteemiteenuseid, näiteks hoides osa oma metsast puutumatuna. Uus ühine põllumajanduspoliitika annab võimaluse toetada sihipärasemalt metsandusspetsialiste ja metsade kestlikku arengut.

Metsastrateegia näeb samuti ette õigusakti ettepaneku, et tugevdada ELis metsade seiret ning nendega seotud aruandlust ja andmekogumist. Ühtne ELi andmekogumissüsteem võimaldab saada põhjaliku ülevaate ELi metsade seisundist, arengust ja nende jaoks kavandatud arengusuundadest. Strateegiale lisatakse ka tegevuskava, mille alusel on kavas istutada ELis 2030. aastaks kolm miljardit lisapuud, järgides hoolikalt ökoloogilisi põhimõtteid, st istutada sobivad puud sobivasse kohta sobivaks otstarbeks.

Taust

Metsad on väga olulised võitluses kliimamuutuste ning elurikkuse vähenemise vastu, sest nad toimivad süsiniku sidujana ja suudavad vähendada kliimamuutuste mõju, näiteks jahutades linnu, kaitstes inimesi suurte üleujutuste eest ja vähendades põudade mõju. Metsad on ka väärtuslikud ökosüsteemid, milles asub suur osa Euroopa elurikkusest. Nende pakutavad ökosüsteemiteenused aitavad veeringe reguleerimise, toidu, ravimite ja materjalidega varustamise, katastroofiohu vähendamise ja katastroofide ohjamise, mulla stabiliseerimise ja mullaerosiooni tõkestamise ning õhu ja vee puhastamise kaudu tagada inimeste tervise ja heaolu. Metsas on võimalik vaba aega veeta, puhata ja õppida ning mets võimaldab ka elatist teenida.

 

Lisateave

ELi uus metsastrateegia aastani 2030

Küsimused ja vastused – ELi uus metsastrateegia aastani 2030

Loodus ja metsad – teabeleht

Täispikk pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
16. juuli 2021