Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. detsember 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Euroopa transpordivõrk muutub tulevikus kestlikumaks ja vastupidavamaks

Coronavirus - Estonia

 

Euroopa Parlament ja nõukogu saavutasid poliitilise kokkuleppe üleeuroopalise transpordivõrgu (TEN-T) aluseks oleva määruse suhtes. Lepiti kokku, et kestliku ja vastupidava üleeuroopalise transpordivõrgu kiiremaks välja kujundamiseks tugevdatakse stiimuleid säästvamate transpordiliikide kasutamiseks ja mitmeliigilise transpordi parandamiseks.

Euroopa transporditaristule seatakse järgmised eesmärgid:

  • Reisijateveo raudteeliinid TEN-T põhi- ja laiendatud põhivõrgus peavad 2040. aastaks võimaldama rongidel sõita kiirusel 160 km/h või kiiremini.
  • Kogu TEN-T võrgus tuleb ühise signaalimissüsteemina kasutusele võtta Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteem, et muuta raudtee ohutumaks ja tõhusamaks. Riiklikud B-klassi süsteemid kõrvaldatakse järk-järgult kasutuselt.
  • TEN-T maanteepõhivõrgus ja laiendatud põhivõrgus tuleb 2040. aastaks rajada ohutud ja turvalised parkimisalad keskmiselt iga 150 km järel. See on vajalik elukutseliste autojuhtide ohutuse ja töötingimuste tagamiseks.
  • Suured lennujaamad, mis teenindavad aastas rohkem kui 12 miljonit reisijat, peavad olema ühendatud pikamaaraudteega, mis on parandab märgatavalt ühenduvust ja juurdepääsetavust ning suurendab raudtee konkurentsivõimet võrreldes siselendudega.
  • Ümberlaadimisterminalide arv peab kasvama vastavalt praegustele ja prognoositavatele liiklusvoogudele ning sektori vajadustele. Samuti tuleb parandada kaubaterminalide läbilaskevõimet. Lisaks sellele, et see võimaldab 740 m rongide liikumist kogu võrgus, paneb see kasutama kaubaveoks säästvamaid transpordiliike ja annab hoogu kombineeritud transpordi sektorile (näiteks raudtee- ja maanteetranspordi kombineeritud kasutamine kaubavedudel).
  • Kõik 430 TEN-T võrguga seotud suurlinna peavad välja töötama säästva linnalise liikumise kavad, et suurendada heitevaba ja vähese heitega transporti.
  • Merenduses on eesmärk integreerida mereruum kestlikult ja tõhusalt teiste transporditeedega. Selleks ajakohastatakse lähimereveoteid ja luuakse uusi, samal ajal arendatakse edasi meresadamaid ja nende sisemaaühendusi.

Lisaks parandatakse transpordiühendusi naabruses asuvate kolmandate riikidega, ühendades Ukraina, Moldova ja kuus Lääne-Balkani riiki hiljuti loodud Euroopa transpordikoridoridega.

Euroopa Parlament ja nõukogu peavad kokkuleppe nüüd ametlikult heaks kiitma.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. detsember 2023
Autor
Esindus Eestis