Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. märts 20212 min lugemist

Komisjon algatas Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli rikkumise tõttu Ühendkuningriigi vastu rikkumismenetluse

p036088002801-940484.jpg
© EU
Euroopa Komisjon saatis täna Ühendkuningriigile ametliku kirja, sest riik rikub Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli sisulisi sätteid ja väljaastumislepinguga ette nähtud kohustust lähtuda hea usu põhimõttest. See tähendab, et Ühendkuningriigi vastu on algatatud ametlik rikkumismenetlus. See on kuue kuu jooksul teine kord, kui Ühendkuningriigi valitsus kavatseb rikkuda rahvusvahelist õigust.

Euroopa Komisjoni asepresident ja ELi-poolne ühiskomitee kaaseesistuja Maroš Šefčovič ütles: „Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokoll on ainus lahendus, kuidas kaitsta suure reede ehk Belfasti kokkulepet, säilitada rahu ja stabiilsus ning samal ajal hoida ära range piirikontroll Iiri saarel ja tagada ELi ühtse turu terviklikkus. Protokoll sündis ELi ja Ühendkuningriigi ühise töö viljana. Meil tuleb seda ka ühiselt täita. Ühepoolsete otsuste ja rahvusvahelise õiguse rikkumisega töötab Ühendkuningriik protokollile vastu ja kahjustab meievahelist usaldust. Selleks et meil oleks võimalik protokolli eesmärke täita, peab Ühendkuningriik rakendama seda nõuetekohaselt. Seepärast algatamegi täna rikkumismenetluse. Loodan siiralt, et tänu koostöövalmidusele, pragmaatilisusele ja konstruktiivsusele, mis on seni väljaastumislepingu rakendamisel meie vahel valitsenud, õnnestub meil tekkinud küsimused lahendada ühiskomitees ilma muude õiguslikke meetmeteta.“

Komisjon reageerib kujunenud olukorrale kahel viisil:

  • Esiteks on komisjon saatnud Ühendkuningriigile ametliku kirja, sest riik rikub Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokollist tulenevalt kohaldamisele kuuluvaid ELi õiguse sisulisi sätteid, mis käsitlevad kaupade ja lemmikloomade liikumist. See tähendab, et on algatatud ametlik rikkumismenetlus vastavalt protokolli artikli 12 lõikele 4 ja Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 258. Kirjas nõutakse Ühendkuningriigilt, et ta võtaks protokolli täitmiseks kiiresti vajalikud parandusmeetmed. Ühendkuningriigil on kirjale vastamiseks üks kuu.
  • Teiseks on asepresident Maroš Šefčovič saatnud Ühendkuningriigi-poolsele ühiskomitee kaaseesistujale David Frostile poliitilise kaaskirja, et kutsuda riigi valitsust üles olukorda parandama ja hoiduma 3. ja 4. märtsil 2021 tehtud avalduste ja esitatud suuniste elluviimisest. Nende ühepoolsete meetmetega on Ühendkuningriik rikkunud väljaastumislepingu artiklis 5 sätestatud kohustust lähtuda hea usu põhimõttest. Ühtlasi kutsutakse Ühendkuningriiki kirjaga üles alustama ühiskomitees heas usus kahepoolseid konsultatsioone, et jõuda kuu lõpuks mõlemat poolt rahuldava lahenduseni.

Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokoll on väljaastumislepingu lahutamatu osa. Selle kiitsid heaks nii EL kui ka Ühendkuningriik ja sellel on rahvusvahelise õiguse alusel alates 1. jaanuarist 2020 õiguslikud tagajärjed. Protokolli eesmärk on säilitada rahu ja stabiilsus, kaitsta suure reede ehk Belfasti kokkulepet, hoida ära range piirikontroll Iiri saarel ja tagada ELi ühtse turu terviklikkus.

Järgmised sammud

Ühendkuningriigil on üks kuu aega, et esitada seoses ametliku kirjaga oma seisukoht. Kui komisjon on seisukohaga tutvunud või seisukohta ei ole esitatud, võib ta vajaduse korral esitada põhjendatud arvamuse. Protokolli artikli 12 lõike 4 kohaselt on Euroopa Liidu Kohtul kõik aluslepingutest tulenevad volitused, sealhulgas õigus määrata ühekordne või perioodiline karistusmakse.

Taust

Ühendkuningriigi valitsus teatas 3. märtsil 2021, et kavatseb Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli täieliku kohaldamise Suurbritanniast Põhja-Iirimaale viidavate kaupade ja lemmikloomade puhul ühepoolselt edasi lükata. Enne seda oli Ühendkuningriik võtnud 24. veebruaril 2021 ühiskomitee koosolekul avalikult kohustuse rakendada nõuetekohaselt nii protokolli kui ka kõiki 2020. aasta detsembris tehtud ühiskomitee otsuseid.

Lisateave

Täispikk pressiteade

Asepresident Maroš Šefčoviči [15. märtsi 2021. aasta] kiri David Frostile

Asepresident Maroš Šefčoviči 3. märtsi 2021. aasta avaldus seoses Ühendkuningriigi teatega Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli kohta

Euroopa Komisjoni asepresidendi Maroš Šefčoviči ja Ühendkuningriigi Lancasteri hertsogkonna kantsleri Michael Gove’i 24. veebruari 2021. aasta ühisavaldus

Komisjoni Brexiti-teemaline veebisait

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. märts 2021