Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade23. veebruar 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon esitas ettepaneku andmepõhise majanduse meetmete kohta

andmemajandus

Komisjon tegi täna ettepaneku uute normide kohta, mis puudutavad ELis loodud andmete kasutamist ja neile juurdepääsu saamist. Andmemäärus aitab luua konkurentsivõimelist andmeturgu, võimalusi andmepõhiseks innovatsiooniks ning teha andmed kõigile kättesaadavamaks. Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager ütles: „Soovime anda tarbijatele ja ettevõtjatele veelgi suurema sõnaõiguse selle üle, mida nende andmetega võib teha, ning selgitame, kes ja millistel tingimustel andmetele juurde pääseb. See on peamine digipõhimõte, mis aitab kaasa tugeva ja õiglase andmepõhise majanduse loomisele ning suunab digipööret 2030. aastani.“

Andmeid saavad kasutada paljud inimesed samal ajal ning neid on võimalik korduvalt tarbida, ilma et see mõjutaks nende kvaliteeti või et nende varu otsa saaks. Andmete maht kasvab pidevalt – 2018. aastal genereeritud 33 zetabaidilt 2025. aastaks eeldatavasti 175 zetabaidini. See on kasutamata potentsiaal – 80% tööstusandmetest ei kasutata kunagi. Uute normidega tehakse taaskasutamiseks kättesaadavaks rohkem andmeid ja eeldatavasti suurendavad need 2028. aastaks SKPd 270 miljardi euro võrra.

Andmemääruse ettepanek sisaldab järgmist.

  • Meetmed, mis võimaldavad ühendatud seadmete kasutajatel pääseda ligi nende loodud andmetele, mida sageli koguvad üksnes tootjad, ning jagada neid andmeid kolmandate isikutega, et osutada järelturuteenuseid või muid andmepõhiseid uuenduslikke teenuseid. Meetmed VKEde läbirääkimispositsiooni parandamiseks. Andmemäärus kaitseb neid ebaõiglaste lepingutingimuste eest, mida saaks kehtestada oluliselt tugevama läbirääkimispositsiooniga lepinguosaline. Komisjon töötab välja ka näidis-lepingutingimused, et aidata VKEdel koostada ja sõlmida õiglasi andmejagamislepinguid.
  • Avaliku sektori asutuste vahendid erasektori valduses olevatele andmetele juurde pääsemiseks ja nende kasutamiseks, kui neid on vaja erakorralistes oludes, eelkõige avalikus hädaolukorras, nagu üleujutused ja metsa- või maastikupõlengud, või õiguslike volituste andmiseks, kui andmed ei ole teisiti kättesaadavad. Uued eeskirjad, mis võimaldavad klientidel vahetada pilveteenuste osutajaid ja kehtestada kaitsemeetmed ebaseadusliku andmeedastuse vastu.

Peale selle vaadatakse andmemäärusega läbi 1990. aastatel loodud andmebaaside direktiivi teatavad aspektid, et kaitsta investeeringuid andmete struktureeritud esitusse. Tarbijad ja ettevõtjad saavad juurdepääsu oma seadme andmetele ning nad saavad neid kasutada järelturu- ja lisaväärtusteenuste osutamiseks, näiteks ennetavaks hoolduseks. Tänu rohkemale teabele saavad tarbijad ja kasutajad, nt põllumajandustootjad, lennuettevõtjad ja ehitusettevõtjad teha paremaid otsuseid, näiteks osta kvaliteetsemaid või kestlikumaid tooteid ja teenuseid.

Ärid ja tööstusettevõtjad saavad kasutada rohkem andmeid ja saavad kasu konkurentsivõimelisest andmeturust. Järelturu teenuseosutajad saavad pakkuda individuaalsemaid teenuseid ning konkureerida tänu sellele võrdsetel alustel tootjate pakutud samalaadsete teenustega, andmeid kombineerides saab aga luua päris uusi digiteenuseid.

Täna avaldas komisjon ka ülevaate ühtsetest Euroopa andmeruumidest, mida arendatakse eri sektorites ja valdkondades.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade koos lisainfoga

Andmemäärus – küsimused ja vastused

Andmemäärus – teabeleht

Andmemäärus – õigusakti tekst

Faktid Euroopa andmestrateegia kohta

Andmehaldust käsitleva õigusakti ettepanek

Ettevõtjatevahelise andmejagamise ja pilveteenuste lepingute eksperdirühm

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
23. veebruar 2022
Autor
Esindus Eestis