Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade22. detsember 2021Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon esitas ettepaneku ELi uue põlvkonna omavahendiliikide kohta

auto
auto

Komisjon tegi täna ettepaneku luua ELi eelarve uue põlvkonna omavahendiliigid ja esitas kolm uut tuluallikat: esimene põhineb heitkogustega kauplemisest saadaval tulul, teine CO2 piirimaksul ja kolmas rahvusvaheliste ettevõtete jääkkasumi osal, mis jaotatakse ümber ELi liikmesriikidele hiljutise OECD/G20 maksureformi alusel. Aastatel 2026–2030 peaksid need uued tuluallikad hakkama tooma ELi eelarvesse keskmiselt 17 miljardit eurot aastas.

Täna välja pakutud uued omavahendiliigid aitavad tagasi maksta taasterahastu „NextGenerationEU“ jaoks võetud laenu ning rahastada kliimameetmete sotsiaalfondi.

ELi heitkogustega kauplemine

2021. aasta juuli paketi „Eesmärk 55“ siht on vähendada ELis netoheidet 2030. aastaks 1990. aastaga võrreldes vähemalt 55%. Paketi raames vaadati ELi heitkogustega kauplemise süsteem läbi. Tulevikus kohaldatakse heitkogustega kauplemist ka merendussektoris, suureneb lennunduse lubatud heitkoguste ühikute enampakkumine ning luuakse uus süsteem hoonete ja maanteetranspordi jaoks.

Praeguse süsteemi kohaselt kantakse suurem osa heitkoguste ühikute enampakkumisest saadavast tulust üle liikmesriikide eelarvetesse. Täna teeb komisjon ettepaneku, et tulevikus suunataks 25% tulust ELi eelarvesse. Aastatel 2026–2030 peaks see tooma ELi eelarvesse ligikaudu 12 miljardi eurot aastas (keskmiselt 9 miljardit eurot aastatel 2023–2030).

Lisaks taasterahastu „NextGenerationEU“ vahendite tagasimaksmisele rahastataks uute tululiikide abil ka kliimameetmete sotsiaalfondi, mille kohta esitas komisjon ettepaneku 2021. aasta juulis. Fond tagab sotsiaalselt õiglase ülemineku ja toetab vähekaitstud leibkondi, transpordikasutajaid ja mikroettevõtteid, et rahastada investeeringuid energiatõhususse, uutesse kütte- ja jahutussüsteemidesse ning puhtamasse liikuvusse ning vajaduse korral aitab rahastada ka ajutisi otseseid sissetulekutoetusi. Fondi kogu rahastamispakett vastab põhimõtteliselt ligikaudu 25 %-le hoonete ja maanteetranspordi uue heitkogustega kauplemise süsteemi eeldatavast tulust.

CO2 piirimaks

Komisjoni 2021. aasta juulis välja pakutud piiril kohaldatava süsinikdioksiidi kohandusmehhanismi eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heite ülekandumise ohtu, innustades kolmandate riikide tootjaid muutma oma tootmisprotsesse keskkonnahoidlikumaks. Sellega kehtestatakse impordile CO2 hind, mis vastab hinnale, mida oleks makstud, kui kaup oleks toodetud ELis. Seda mehhanismi kohaldatakse konkreetsete sektorite suhtes ja see on täielikult kooskõlas WTO eeskirjadega.

Komisjon teeb ettepaneku eraldada CO2 piirimaksust saadud tulust ELi eelarvesse 75%. Selle tuluallikaga seotud ELi eelarve tulud on 2026.–2030. aastal hinnanguliselt keskmiselt ligikaudu 1 miljard eurot aastas (keskmiselt 0,5 miljardit eurot aastatel 2023–2030). Piirimaks ei anna eeldatavasti tulu üleminekuperioodil aastatel 2023–2025.

Rahvusvaheliste ettevõtete maksustamise reform

8. oktoobril 2021 leppis enam kui 130 riiki, kes on OECD/G20 maksubaasi kahanemise ja kasumi ümberpaigutamise kaasava raamistiku liikmed, kokku rahvusvahelises maksureformis, et võidelda maksudest kõrvalehoidumisega  ja tagada kasumi maksustamine seal, kus toimub majandustegevus ja kus luuakse väärtust. Allakirjutanud riikide arvele langeb üle 90% maailma SKPst. Selle lepingu esimese sambaga jaotatakse maailma suurimate rahvusvaheliste ettevõtete nn jääkkasumi teatava osa maksustamise õigus ümber osalevatele riikidele kogu maailmas. Komisjon teeb ettepaneku kehtestada omavahendite määraks 15% kokkuleppe kohaldamisalasse kuuluvate ettevõtete jääkkasumist, mis on ELi liikmesriikidele ümber jaotatud.

Järgmised sammud

Euroopa Komisjon teeb nüüd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga koostööd paketi kiireks rakendamiseks.

Lisaks esitab komisjon 2023. aasta lõpuks ettepaneku uute omavahendiliikide teise kogumi kohta. See teine pakett tugineb dokumendile „Äritegevus Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik“(BEFIT), mis on kavandatud 2023. aasta teise poolde.

Lisateave

Täispikk pressiteade koos taustainfoga

Eelarvevolinik Johannes Hahni tänane pressikonverents

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
22. detsember 2021
Autor
Esindus Eestis