Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade17. Mai 2023Esindus Eestis3 min lugemist

Komisjon esitas ettepanekud ELi tolliliidu reformimiseks

OLAF in action

Komisjon esitas täna ettepanekud ELi tolliliidu kõige põhjalikuma reformi kohta alates selle loomisest 1968. aastal.

Reform lihtsustab tolliprotsesse eelkõige ettevõtjate jaoks,  sest vähendatakse tülikaid tolliprotseduure ja asendatakse impordijärelevalves kasutatavad deklaratsioonid andmepõhise lahendusega. Tolliasutused saavad vajalikud vahendid ja ressursid ELi, tema elanikke ja majandust reaalselt ohustava impordi hindamiseks ja peatamiseks.

Samuti on kavas luua ELi tolliamet, mis hakkab tegema järelevalvet uue veebipõhise ELi tolliandmekeskuse üle. Aja jooksul asendab andmekeskus ELi liikmesriikide praeguse tolli IT-taristu, mis säästab neile tegevuskuludelt kuni 2 miljardit eurot aastas. Uus amet aitab ka parandada ELi lähenemisviisi riskijuhtimisele ja tollikontrollidele.

Juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise sõnul aitab reform tugevdada ELi avatud strateegilist autonoomiat, kaitsta ELi tollil meie finants- ja majandushuve ning tagada ELi toodava kauba ohutuse ja turvalisuse.

Uus partnerlus ettevõtjatega

Reformitud ELi tolliliidus saavad ettevõtjad, kes soovivad kaupu ELi tuua, logida kogu oma tooteid ja tarneahelaid käsitleva teabe uude ELi tolliandmekeskusse. Tipptasemel tehnoloogia koondab ettevõtjate esitatud andmed ning annab masinõppe, tehisintellekti ja inimsekkumise teel tolliasutustele täieliku ülevaate tarneahelatest ja kaupade liikumisest.

Samal ajal on ettevõtjatel vaja tolliteabe esitamisel suhelda ainult ühe portaaliga ja nad peavad esitama andmeid ainult üks kord mitme järjestikuse saadetise kohta. Mõnel juhul, kui äriprotsessid ja tarneahelad on täiesti läbipaistvad, saavad kõige usaldusväärsemad („Trust and Check“) kauplejad lasta oma kauba ELi turule ilma aktiivse tollisekkumiseta. „Trust and Check“ (usaldamise ja kontrollimise) kategooria tugevdab juba olemasolevat usaldusväärsetele kauplejatele ettenähtud volitatud ettevõtjate programmi.

Ettepanekute kohaselt avatakse andmekeskus 2028. aastal e-kaubanduse saadetistele ja teised importijad hakkavad seda kasutama (vabatahtlikult) 2032. aastal, mis toob kaasa kohest kasu ja lihtsustusi. „Trust and Check“ (usaldus- ja kontrollipõhimõttel tegutsevad) kauplejad saavad ka kogu impordi tollivormistuse teha oma asukohaliikmesriigi tolliasutustes, sõltumata sellest, kus kaup ELi tuuakse.

Arukam tollikontroll

Kavandatav uus süsteem annab tolliasutustele parema ülevaate ELi toodavate kaupade tarneahelatest ja tootmisprotsessidest. Kõigil liikmesriikidel on juurdepääs reaalaja-andmetele, mis aitab riskidele  kiiresti ja tõhusalt reageerida.

Tehisintellekti kasutatakse andmete analüüsimiseks ja jälgimiseks ning probleemide prognoosimiseks isegi enne, kui kaup on alustanud teekonda ELi.

Suurem vastutus veebiplatvormidele

Tänase reformiettepanekud panevad veebiplatvormidele vastutuse selle eest, et internetis ELi müüdavad kaubad vastavad kõigile tollikohustustele. See on oluline erinevus praegusest tollisüsteemist, kus vastutus lasub üksiktarbijal ja vedajatel. Platvormid peavad tagama, et tollimaksud ja käibemaks tasutakse ostmisel, nii et postipakkide saabumisel ei teki tarbijatele enam varjatud tasusid ega ootamatut paberitööd. Kui ametliku importija rolli täidavad veebiplatvormid, saavad ELi tarbijad olla kindlad, et kõik tollimaksud on tasutud ja et nad võivad teha oste turvaliselt kooskõlas ELi keskkonna-, ohutus- ja eetikastandarditega.

Samal ajal kaotatakse reformiga praegune mööndus, mille kohaselt on alla 150eurose väärtusega kaup tollimaksust vabastatud. Seda reeglit kasutavad petturid laialdaselt ära: kuni 65% ELi saabuvate pakkide puhul näidatakse nende väärtust tegelikust väiksemana, et vältida imporditollimakse.

Reformiga lihtsustatakse ka väljastpoolt ELi ostetud kõige levinumate väikese väärtusega kaupade tollimaksu arvutamist ja vähendatakse tuhandete võimalike tollimaksukategooriate hulka ainult neljani. See lihtsustab oluliselt tollimaksude arvutamist väikeste postipakkide puhul ja aitab nii platvormidel kui ka tolliasutustel paremini hallata ELi saabuvaid e-kaubanduse oste ning vähendab pettuseohtu. Uus spetsiaalne e-kaubanduse kord peaks tooma täiendavat tollitulu üks miljard eurot aastas.

Ettepanekud saadetakse nüüd nõusoleku saamiseks Euroopa Parlamendile ja Euroopa Liidu Nõukogule ning konsulteerimiseks Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele.

 

Lisateave

MEMO – küsimused ja vastused

Teabeleht

ELi tollireformi veebileht maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi veebisaidil, sh teatis ja seadusandlikud tekstid

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
17. Mai 2023
Autor
Esindus Eestis