Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade19. september 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon esitas ettepanekud ühtse turu kriisikindluse suurendamiseks

Transport in Europe

Täna esitles komisjon erakorralisi meetmeid, mille eesmärk on säilitada tulevastes hädaolukordades kaupade, teenuste ja isikute vaba liikumine ning oluliste kaupade ja teenuste kättesaadavus ühtsel turul. Kuigi ühtest turust on olnud kriisiohjel palju abi, näitas COVID-19 pandeemia  mõningaid puudusi, mis takistavad ELil hädaolukordadele koordineeritult ja kiirelt reageerida.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiv asepresident Margrethe Vestager sõnas: „COVID-19 kriis tõi selgelt välja selle, et peame muutma oma ühtse turu igal ajal, sealhulgas kriisi ajal, toimivaks. Peame muutma selle tugevamaks. Vajame uusi vahendeid, mis võimaldavad meil kiiresti ja ühiselt reageerida. Euroopa inimeste kaitsmiseks peame suutma iga uue kriisi lävel tagada, et meie ühtne turg jääb avatuks ja eluliselt tähtsad kaubad kättesaadavaks. Uus ühtse turu erakorraliste meetmete pakett muudab selle võimalikuks.“

Tänased ettepanekud hõlmavad järgmist.

  • Ühtse turu kriisijuhtimise struktuuri loomine. Uus mehhanism ühtse turu jälgimiseks, eri riskitasemete kindlakstegemiseks ja asjakohase reageerimise kooskõlastamiseks. See hõlmab mitut etappi – erandolukorra-, valvsus- ja hädaolukorrarežiimi.  Kaks esimest on mõeldud valmisoleku ja valvsuse suurendamiseks, kui aga tekib kriis, millel on ulatuslik mõju ühtsele turule, saab nõukogu aktiveerida hädaolukorrarežiimi.
  • Ettepanekud juhuks, kui ühtset turgu ähvardab oht. Valvsusrežiimi ajal keskenduvad liikmesriigid koostöös komisjoniga strateegiliselt oluliste kaupade ja teenuste tarneahelate jälgimisele ning strateegiliste reservide loomisele neis valdkondades. Kui hädaolukorra režiim on aktiveeritud, tagatakse vaba liikumine ühtsel turul, kasutades keelatud piirangute nn musta nimekirja ning kontrollides kiiresti ja tõhusalt, kas kuskil rakendatakse ühepoolseid piiranguid. Komisjon võib ka soovitada, et liikmesriigid tagaksid kriisi seisukohalt oluliste kaupade kättesaadavuse, hõlbustades tootmisliinide laiendamist või kasutusotstarbe muutmist või kiirendades lubade andmist. Samuti võib komisjon soovitada liikmesriikidel jaotada valvsusrežiimi ajal kogutud strateegilised reservid sihipäraselt.
  • Äärmuslikud abinõud hädaolukorras. Erakorralistel asjaoludel ja üksnes siis, kui hädaolukorrarežiim on juba aktiveeritud, võib komisjon kasutada ka erakorralisi abinõusid. Näiteks võib komisjon esitada ettevõtjatele teabepäringuid, millele vastamise võib muuta kohustuslikuks. Samuti võib ta paluda neil vastu võtta kriisi seisukohalt oluliste toodete prioriteetseid tellimusi, mille ettevõtted peavad täitma või millest keeldumiseks peavad neil olema kaalukad põhjused.

Edasised sammud

Ettepanekuid arutatakse nüüd Euroopa Parlamendis ja Euroopa Liidu Nõukogus. Pärast kaasseadusandjate poolt vastuvõtmist jõustuvad määrused kahekümnendal päeval pärast nende avaldamist Euroopa Liidu Teatajas. 

 

Lisateave

Pressiteade koos täiendava taustaga

Küsimused ja vastused

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
19. september 2022
Autor
Esindus Eestis