Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade12. september 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon esitas uued ettepanekud maksureeglite lihtsustamiseks

The euro (II): Symbolic - 2001

Täna esitas komisjon ettepanekud, mis aitavad vähendada suurte piiriüleste ettevõtjate maksukuulekuse kulusid Euroopa Liidus.

Lisaks tutvustas komisjon mitut algatust, mille fookuses on Euroopa väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd). Muu hulgas kaitsevad need VKEsid maksete hilinemise eest ning lihtsustatakse piiriüleselt tegutsevate VKEde maksustamise reegleid. 

Juhtiva asepresidendi Valdis Dombrovskise sõnul aitab ettepanek lihtsustada ELi maksuseadusi ja muuta need õiglasemaks rohkem kui ühes liikmesriigis tegutsevate ettevõtjate jaoks. „VKEd saavad kasutada oma maksudeklaratsioonide esitamiseks ühte eeskirjade kogumit, selle asemel et järgida 27 erineva riigi maksueeskirju. See säästab nõuete täitmisega seotud kulusid ning soosib piiriüleseid investeeringuid ja konkurentsivõimet“, ütles Dombrovskis.

Tänane ettepanek „Äritegevus Euroopas: tulumaksuga maksustamise raamistik“ (BEFIT) muudab nii ettevõtjate kui ka maksuhaldurite elu lihtsamaks, nähes ette uued ühtsed reeglid kontsernide maksubaasi kindlaksmääramiseks. See vähendab maksukuulekuse kulusid nende suurettevõtjate jaoks, kes tegutsevad rohkem kui ühes liikmesriigis, ja lihtsustab riikide maksuhalduritel tasumisele kuuluvate maksude kindlaksmääramist. Uued lihtsamad reeglid aitaksid ELis tegutsevatel ettevõtjatel vähendada maksukuulekuse kulusid kuni 65% võrra.

BEFIT tähendab järgmist:

  • samasse kontserni kuuluvad äriühingud arvutavad oma maksubaasi ühtsete reeglite alusel.
  • Kontserni kõigi liikmete maksubaasid liidetakse üheks maksubaasiks.
  • Igal BEFITi kontserni osa arvutamisel konsolideeritud maksubaasis võetakse aluseks eelneva kolme maksuaasta maksustatava kasumi keskmine.

Praegu peavad ettevõtjad kandma suuri kulusid, et järgida 27 erineva riikliku maksusüsteemi eeskirju. See takistab piiriüleste investeeringute tegemist ELis ja asetab Euroopa ettevõtted mujal maailmas tegutsevate ettevõtjatega võrreldes ebasoodsasse konkurentsiolukorda.

Ettepanek tugineb OECD ja G20 rahvusvahelisele maksukokkuleppele ülemaailmse madalaima maksustamistaseme kohta ja 2022. aasta lõpus vastu võetud teise samba direktiivile. Uued eeskirjad on kohustuslikud ELis tegutsevatele kontsernidele, kelle aastane kogutulu on vähemalt 750 miljonit eurot ja milles lõplikule emaüksusele kuulub vähemalt 75 % omandiõigusest või kasumi saamise õigustest.

Väiksemad kontsernid võivad otsustada eeskirju kohaldada, kuni nad koostavad konsolideeritud finantsaruanded.

Siirdehinnad

Tänane meetmepakett sisaldab ka ettepanekut ühtlustada ELis siirdehindade eeskirju ja tagada ühine lähenemisviis siirdehindade kehtestamisel.

Ettepanekuga suurendatakse maksukindlust ning vähendatakse topeltmaksustamise ohtu ja võimalusi kohtuvaidluste tekkimiseks. Kavandatav direktiiv vähendab ka ettevõtjate võimalusi kasutada siirdehindu agressiivseks maksuplaneerimiseks.

Edasine tegevus

Kui nõukogu on ettepanekud vastu võtnud, peaksid need jõustuma 1. juulil 2028 (BEFIT) ja 1. jaanuarist 2026 (siirdehindu käsitlev ettepanek).

 

Lisateave

Küsimused ja vastused BEFITi ja siirdehindade kohta

Küsimused ja vastused VKEde peakontoril põhineva maksusüsteemi (HOT) loomise kohta

 

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
12. september 2023
Autor
Esindus Eestis