Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade2. detsember 20203 min lugemist

Komisjon esitles strateegiat COVID-19st hoidumiseks eelseisvatel talvekuudel

p043119-286992_0.jpg
© EU
Täna võttis komisjon vastu strateegia pandeemia ohjamiseks eelseisvatel talvekuudel. Sel ajal võib viiruse levik taas suureneda, sest inimesed viibivad ja kogunevad rohkem siseruumides. Strateegias soovitatakse säilitada valvsus ja ettevaatlikkus kogu talveperioodil, sealhulgas 2021. aasta alguses, mil algab vaktsiinide kasutuselevõtt. Seejärel annab komisjon täiendavaid suuniseid piirangute järkjärguliseks ja kooskõlastatud kaotamiseks.

Kogu ELi hõlmav kooskõlastatud strateegia loob inimestele suurema selguse ning aitab vältida uut viiruselainet pärast jõulupuhkuste lõppu. Piirangute leevendamisel tuleks arvesse võtta epidemioloogilise olukorra muutumist ning riigi võimekust patsientide testimiseks, kontaktide jälgimiseks ja raviks.

Euroopaliku eluviisi edendamise valdkonna asepresident Margaritis Schinas lausus: „Praegusel äärmiselt raskel ajal vajavad liikmesriigid selgeid juhtnööre, kuidas ühiselt minna vastu talvehooajale ja puhkuste perioodile. Peame ennetama tulevasi nakkuspuhanguid ELis. Pandeemia sihiteadlik ohjamine aitab meil vältida uusi liikumis- ja muid rangeid piiranguid ning kriis üheskoos ületada.“

Tervishoiu ja toiduohutuse volinik Stella Kyriakides sõnas: „Iga 17 sekundi järel sureb Euroopas inimene COVID-19 tõttu. Olukord võib olla stabiliseerumas, kuid oht ei ole möödas. Nagu kõik muu sel aastal, on ka aastalõpu pidustused teistsugused. Me ei saa seada ohtu meie viimaste nädalate ja kuude pingutusi. Tänavu on tervis pidustustest tähtsam. Õnneks on vaktsiinid silmapiiril ja olukord lootusrikas. Kõik liikmesriigid peavad nüüd olema valmis alustama vaktsineerimiskampaaniaid ja võtma vaktsiinid kasutusele niipea, kui ohutu ja tõhus vaktsiin on kättesaadav.“

Soovituslikud kontrollimeetmed

Strateegias soovitatakse mitmesuguseid meetmeid, millega hoida pandeemia kontrolli all seni, kuni vaktsiinid on laialdaselt kättesaadavad. Selles keskendutakse järgmisele.

  • Suhtlemisdistantsi hoidmine ja sotsiaalsete kontaktide piiramine on talvekuudel, sealhulgas puhkuste perioodil eriti oluline. Meetmed peaksid olema sihipärased ja põhinema kohalikul epidemioloogilisel olukorral. See aitab piirata meetmete sotsiaalset ja majanduslikku mõju ning inimesed nõustuvad nendega meelsamini.
  • Testimine ja kontaktide jälgimine on tähtis nakkuskollete tuvastamiseks ja nakkusahelate katkestamiseks. Enamikul liikmesriikidel on tänaseks kasutusel riiklikud kontaktide jälgimise rakendused. Piiriülest kontaktide jälgimist võimaldab Euroopa lüüsiserver (Euroopa Federated Gateway Server).
  • Ohutu reisimise tagamiseks on tähtis minna reisimise võimalikule suurenemisele pühade ajal vastu kooskõlastatud viisil. Transporditaristu tuleb ette valmistada ning selgelt tuleb teatada karantiininõuetest, mis võivad esineda juhul, kui epidemioloogiline olukord päritolupiirkonnas on halvem kui sihtkohas.
  • Tervishoiusüsteemide võimekus ja personal. Tuleks kehtestada tervishoiuasutuste toimepidevuse kavad, et tagada COVID-19 puhangute ohjamine ja plaanilise ravi jätkumine. Meditsiiniseadmete nappust võivad leevendada ühishanked.
  • Pandeemiaväsimus ja vaimse tervise halvenemine on loomulik reageering praegusele olukorrale. Liikmesriigid peaksid järgima Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa piirkonna nõuandeid pandeemiaväsimusega toimetulemiseks. Samuti tuleks suurendada psühhosotsiaalset tuge.
  • Riiklikud vaktsineerimisstrateegiad. Komisjon on valmis vajaduse korral toetama liikmesriike vaktsiinide kasutuselevõtul vastavalt nende kasutuselevõtu- ja vaktsineerimiskavadele. Ühine lähenemisviis vaktsineerimissertifikaatidele tugevdaks tõenäoliselt liikmesriikide rahvatervisealast reageerimisvõimet ja kodanike usaldust vaktsineerimistoimingute suhtes.

Taust

Tänane strateegia tugineb komisjoni varasematele soovitustele. Nendeks on aprillis vastu võetud

Euroopa tegevuskava piirangute järkjärgulise kaotamise kohta, juulis vastu võetud teatis lühiajalise valmisoleku kohta ja oktoobris vastu võetud teatis täiendavate COVID-19 puhangule reageerimise meetmete kohta. Pandeemia esimene laine Euroopas suudeti rangete meetmetega kontrolli alla saada, kuid piirangute liiga kiire leevendamine suvel tõi sügisel kaasa uue viiruselaine.

Euroopa Ülemkogu kutsus liikmesriike jätkama koordineeritud jõupingutusi viiruseleviku ohjamiseks, kuni meil pole ohutut ja tõhusat vaktsiini ning suur osa elanikkonnast on vaktsineerimata.

2021. aasta alguses esitatakse täiendavad soovitused, et töötada seniste teadmiste ja kogemuste ning uusimate kättesaadavate teaduslike suuniste põhjal välja terviklik COVID-19 tõrjeraamistik.

 

Lisateave

Teatis talvekuudel COVID-19st hoidumise strateegi kohta

Ühine Euroopa tegevuskava COVID-19 leviku tõkestamise meetmete kõrvaldamiseks

Lähituleviku tegevuskava, et tagada ELi tervishoiusüsteemi valmisolek COVID-19 puhanguteks

Teatis täiendavate COVID-19-le reageerimise meetmete kohta

Teatis COVID-19 vaktsineerimisstrateegiateks valmisoleku ja vaktsiinide kasutuselevõtu kohta

Soovitus antigeeni kiirtestide kasutamise kohta

ELi koostalitlusvõime lüüsiteenus kontaktide jälgimise ja hoiatamise rakenduste ühendamiseks

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2. detsember 2020