Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade2. juuni 20212 min lugemist

Komisjon esitles uut strateegiat Schengeni ala tugevdamiseks

rai_0299.jpg
© EU
Euroopa Komisjon esitles täna uut strateegiat Schengeni vaba reisimise ala tugevdamiseks ja vastupidavuse suurendamiseks.

Uue strateegia vastuvõtmisega vaatab komisjon tagasi probleemidele, mis on Schengeni alal viimastel aastatel esinenud, ja näeb ette sammud, et hoida Schengeni alast saadavat kasu.

Schengeni ala hea toimimise aluseks on kolm sammast: ELi välispiiride tõhus haldamine, reeglite tugevdamine sisepiiridel, et kompenseerida piirikontrolli puudumist (see puudutab eelkõige politseikoostööd, julgeoleku ja rände haldamist), ning valmisoleku ja juhtimise tagamine, sealhulgas Schengeni ala lõplik väljakujundamine. Vastastikuse usalduse suurendamiseks Schengeni eeskirjade rakendamisel esitas komisjon täna ka ettepaneku Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanismi läbivaatamise kohta.

Uue strateegia eesmärgid on järgmised.

  • Tagada ELi välispiiride tõhus haldamine. Selleks hakkab tööle Euroopa piiri- ja rannikuvalve alaline korpus, muudetakse piiri- ja rändehalduse infosüsteemid 2023. aastaks koostalitlusvõimeliseks ning tehakse ettepanek muuta viisataotlused ja reisidokumendid digitaalseks. Samuti kutsub komisjon kaasseadusandjaid üles võtma kiiresti vastu uue rände- ja varjupaigapakti ettepaneku loata piiriületajate taustauuringute tegemise kohta.
  • Tugevdada Schengeni ala seestpoolt, kuna liikmesriikidevaheline tihe koostöö julgeolekuohtude ennetamisel ja nende vastu võitlemisel on piirikontrolli puudumisel äärmiselt tähtis. Uued algatused hõlmavad ELi politseikoostöö seadustikku, Prümi andmevahetuse raamistiku ajakohastamist DNAd, sõrmejälgi ja sõidukite registreerimist puudutava teabe vahetamiseks, samuti laiendatakse reisijaid käsitleva eelteabe kasutamist Schengeni-sisestele lendudele.
  • Valmisoleku ja juhtimise parandamine. Komisjon tegi täna ettepaneku vaadata läbi Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanism. Samuti korraldab ta regulaarselt Schengeni foorumeid, et pidada poliitilist dialoogi ühiste probleemide lahendamiseks. Selle aasta teises pooles teeb komisjon ettepaneku vaadata läbi Schengeni piirieeskirjad. Komisjon esitab ka hädaolukorra lahendamise plaani, mis võimaldab tulevaste kriiside korral võtta taas kasutusele nn rohelised koridorid kaubavedude jätkumiseks.
  • Schengeni ala laiendamine. Schengeni ala tuleks edaspidi laiendada nendesse ELi liikmesriikidesse, kes alasse veel ei kuulu, kuid on sellega liitumiseks valmis. See on nende liikmesriikide õiguspärane ootus kui ka õiguslik kohustus.

Taust

36 aastat tagasi nõustusid viis liikmesriiki omavahelise piirikontrolli kaotamisega. Praegu on sisepiirikontrollita Schengeni alas 26 Euroopa riiki ja üle 420 miljoni inimese. Schengeni alasse kuuluvad kõik ELi liikmesriigid peale Bulgaaria, Rumeenia, Horvaatia, Küprose ja Iirimaa. See hõlmab ka nelja ELi mittekuuluvat riiki: Island, Norra, Šveits ja Liechtenstein.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Küsimused ja vastused: Täielikult toimiva ja vastupidava Schengeni ala suunas

Teabeleht

Täielikult toimiva ja vastupidava Schengeni ala strateegia

Ettepanek vaadata läbi Schengeni hindamis- ja järelevalvemehhanism + lisa (vt ka mõjuhinnang ja selle seletuskiri)

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
2. juuni 2021