Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade3. november 2022Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon investeerib 3 miljardit eurot uuenduslikesse puhta tehnoloogia projektidesse

repowereu

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja kolmanda ELi innovatsioonifondist rahastavate suurprojektide konkursi. Kuna ELi heitkogustega kauplemise süsteemi saastekvootide enampakkumiste tulu on suurenenud, oli projektikonkursi eelarvet võimalik suurendada 3 miljardi euroni. Kaks korda suurema eelarvega taotlusvooru eesmärk on kiirendada Euroopa CO2-heite vähendamiseks vajalike tööstuslahenduste kasutuselevõttu. Projektikonkursi keskmes on REPowerEU prioriteedid ning selle raames antakse täiendavat toetust, et lõpetada ELi sõltuvus Venemaa fossiilkütustest.

Konkursile on oodatud uuenduslikud projektid, mis hõlmavad järgmist.

  • CO2-heite üldine vähendamine (eelarve: 1 miljard eurot): projektid taastuvenergia, energiamahukate tööstusharude, energia salvestamise ning süsinikdioksiidi kogumise, kasutamise ja säilitamise valdkonnas, samuti tooted CO2-mahukate toodete asendamiseks (eelkõige vähese CO2-heitega transpordikütused, sh mere- ja lennundussektoris).
  • Tööstuse uuenduslik elektrifitseerimine ja vesiniku tootmine (eelarve: 1 miljard eurot): projektid uute elektrifitseerimismeetodite leidmiseks, et asendada fossiilkütuste kasutamine tööstuses, samuti taastuvallikatest vesiniku tootmine ja vesiniku tööstuslik kasutuselevõtt.
  • Puhta tehnoloogia tootmine (eelarve: 0,7 miljardit eurot): projektid elektrolüüsiseadmete ja kütuseelementide, taastuvenergia tootmise, energia salvestamise ja soojuspumpade jaoks vajalike komponentide ja lõppseadmete tootmiseks.
  • Keskmise suurusega katseprojektid (eelarve: 0,3 miljardit eurot): murranguliste tehnoloogiate valdkonna projektid, mis aitaksid CO2-heidet märgatavalt vähendada kõigis sektorites, mida fondist on võimalik rahastada. Projektid peaksid tõestama innovatsiooni tegevuskeskkonnas, kuid nende jõudmist suuremahulise näidis- või kaubandusliku tootmiseni ei eeldata.

Projekte hindavad sõltumatud hindajad. Hindamisel võetakse arvesse seda, kui suur on projekti innovaatilisus, kasvuhoonegaaside heite vältimise potentsiaal, rakendusvalmidus, rahaline ja tehniline küpsus, kasvupotentsiaal ning kulutõhusus. Projektikonkurss on avatud ELi liikmesriikides, Islandil ja Norras asuvatele projektidele ning see kestab 16. märtsini 2023.

Paljutõotavatele, kuid toetuse saamiseks veel mitte piisavalt küpsetele projektidele on võimalik saada projektiarendusabi Euroopa Investeerimispangast.

Järgmised sammud

Projekte saab esitada ELi rahastamis- ja hankeportaali kaudu, kust saab ka üldist teavet projektikonkursi kohta. Osalejaid teavitatakse hindamise tulemustest 2023. aasta teises kvartalis. Toetused määratakse ja projektid allkirjastatakse 2023. aasta neljandas kvartalis.

29. ja 30. novembril 2022 korraldatakse veebis teabepäev, kus räägitakse eelmise projektikonkursiga saadud kogemusest ning antakse potentsiaalsetele taotlejatele teavet uue konkursi kohta ja pakutakse võimalust esitada küsimusi.

Taust

Innovatsioonifond on üks maailma suurimaid rahastamisprogramme uuenduslike vähese CO2-heitega tehnoloogiliste lahenduste tutvustamiseks ja turustamiseks. Komisjon on saastekvootide enampakkumisel saadud tuludest juba rahastanud kaht suuremahulist projektikonkurssi. Esimese konkursiga toetati seitset projekti 1,1 miljardi euroga ning teisega 17 projekti 1,8 miljardi euroga (vt innovatsioonifondi projektiportfelli veebilehte).

 

Lisateave

Küsimused ja vastused

Innovatsioonifond

Rahastamis- ja hankeportaal

Teabepäev uue suurprojektide konkursi kohta

Innovatsioonifondi projektiportfelli veebileht

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
3. november 2022
Autor
Esindus Eestis