Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. juuni 20212 min lugemist

Komisjon ja ettevõtjad investeerivad 22 miljardit eurot uutesse Euroopa partnerlustesse, et lahendada olulisi ühiskondlikke probleeme

p039364-215686_0.jpg
© EU
Täna käivitasid komisjon ja ettevõtjad üheskoos 11 uut Euroopa partnerlust, et suurendada investeeringuid teadusuuringutesse ja innovatsiooni, mis aitaks Euroopal muutuda esimeseks kliimaneutraalseks majanduspiirkonnaks ning viia ellu Euroopa rohelist kokkulepet. Kooskõlas rohe- ja digipöörde eesmärkidega aitavad partnerlused saavutada ka ELi järgmise aastakümne-  Euroopa digikümnendi - eesmärke. Neile eraldatakse üle kaheksa miljardi euro ELi uuest teadusuuringute ja innovatsiooni programmist „Euroopa horisont“ aastateks 2021–2027. Kulukohustuste kogusumma, sealhulgas erasektori partnerite ja liikmesriikide kulukohustused, on ligikaudu 22 miljardit eurot.

Euroopa digiajastule vastavaks muutmise valdkonna juhtiva asepresidendi Margrethe Vestageri sõnul on rohe- ja digipöörde elluviimisel väga suur tähtsus koostööl ning digitehnoloogia on selle ülemineku liikumapanev jõud. „Üksteist partnerlust, mille kohta komisjon ja tööstus täna üheskoos ettepaneku tegid, koondavad suure hulga vahendeid, ligikaudu 22 miljardit eurot, et teha ühiselt kindlaks usaldusväärne tehisintellekt, andmed, robootika ja paljud muud tehnoloogilised vahendid keskkonna- ja kliimaeesmärkide saavutamiseks, puhtama ja tervislikuma tuleviku nimel,“ lisas Vestager.

Uued Euroopa partnerlused on järgmised:

 1. Euroopa partnerlus – Euroopa avatud teaduse pilv. Partnerluse eesmärk on võtta 2030. aastaks kasutusele avatud ja usaldusväärne virtuaalkeskkond, kus ligikaudu kaks miljonit Euroopa teadlast saaksid teadusandmeid piiri- ja valdkonnaüleselt säilitada, jagada ja taaskasutada.
 2. Euroopa partnerlus – tehisintellekt, andmed ja robootika. Partnerlusega edendatakse innovatsiooni ning inimeste ja ettevõtjate huvidele vastavate tehnoloogiate kasutuselevõttu.
 3. Euroopa partnerlus – fotoonika (valguspõhised tehnoloogiad). Partnerluse eesmärk on kiirendada fotoonilisi uuendusi, tagada Euroopa tehnoloogiline suveräänsus, suurendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet ning tagada pikaajalised töövõimalused ja heaolu.
 4. Euroopa partnerlus – saastevaba teras: vähese CO2 heitega terasetootmine. Partnerlusega toetatakse ELi juhtpositsiooni terasetööstuse ümberkujundamisel süsinikuneutraalseks tööstuseks, mis omakorda on katalüsaatoriks teistele strateegilistele sektoritele.
 5. Euroopa partnerlus „Valmistatud Euroopas“. Partnerlusega edendatakse kestlikku tootmist Euroopas lähtuvalt ringmajanduse, digiülemineku ja kliimaneutraalsuse põhimõtetest.
 6. Euroopa partnerlus „Processes4planet“. Partnerluse visiooni kohaselt võtab kliimaneutraalsusele üleminekul juhtrolli Euroopa töötlev tööstus, pöörates erilist tähelepanu vähese CO2 heitega tehnoloogiale ja ringmajandusele.
 7. Euroopa partnerlus – inimkeskne ja kestlik hoonestatud keskkond („Built4People“). Selle eesmärk on kvaliteetsed, vähese CO2 heitega, energia- ja ressursitõhusad hoonestatud keskkonnad (hooned, taristu jm).
 8. Euroopa partnerlus – heiteta maanteetransport („2ZERO“). Partnerlusega kiirendatakse heitevaba transpordi arendamist, kasutades süsteemipõhist lähenemisviisi, mis toetab kliimaneutraalset ja keskkonnahoidlikku maanteetranspordisüsteemi.
 9. Euroopa partnerlus – koostoimeline, ühendatud ja automatiseeritud liikuvus. Eesmärk on kiirendada uuenduslike, ühendatud, koostoimeliste ja automatiseeritud liikuvustehnoloogiate ja -teenuste rakendamist.
 10. Euroopa partnerlus – patareid ja akud. Toetatakse maailmatasemel teadusuuringute ja innovatsiooni arendamist patareide ja akude valdkonnas ning edendatakse Euroopa tööstuse juhtpositsiooni järgmise põlvkonna statsionaarsete ja mobiilsete rakenduste jaoks mõeldud patareide ja akude projekteerimisel ja tootmisel.
 11. Euroopa partnerlus – heiteta veetransport. Partnerluse raames saab EL juhtida ja kiirendada mere- ja siseveetranspordi ümberkujundamist, et kõrvaldada uuenduslike tehnoloogiate ja tegevuse abil kõik kahjulikud keskkonnaheited, sealhulgas kasvuhoonegaasid, õhu- ja veesaasteained.

Komisjon võttis täna vastu vastastikuse mõistmise memorandumid, et partnerlused saaksid kohe tegevust alustada. Vastastikuse mõistmise memorandumite allkirjastamistseremoonia toimub 23. juunil Euroopa teadusuuringute ja innovatsiooni päevadel.

Taust

Üksteist partnerlust, mille vastastikuse mõistmise memorandumid täna vastu võeti, on nn ühiselt kavandatud Euroopa partnerlused – partnerlused komisjoni ja peamiselt erasektori, kuid mõnel juhul ka avaliku sektori partnerite vahel. Nende kehtivusaeg on 2021–2030.

Lisainfo

Euroopa partnerlused

Korduma kippuvad küsimused – Euroopa partnerlused

Teabeleht

Infograafik

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. juuni 2021