Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade30. aprill 2024Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon ja liikmesriikide tarbijakaitseametid kutsuvad lennuettevõtjaid üles lõpetama eksitavate keskkonnaväidete esitamise

Visit of Janez Lenarčič, European Commissioner, to Germany, in the framework of the EU initiative Humanitarian Air Bridge

Euroopa Komisjon ja liikmesriikide tarbijakaitseametid saatsid 20 lennuettevõtjale kirjad, kus tõid välja nende poolt kasutatavad potentsiaalselt eksitavad keskkonnaväited ja kutsusid neid üles viima oma tegevus 30 päeva jooksul kooskõlla ELi tarbijaõigusega.

Vaatluse all on lennuettevõtjate väited, et lennu põhjustatud CO2 heidet võivad kompenseerida kliimaprojektid või säästvate kütuste kasutamine, millesse tarbijad saaksid lisatasude maksmisega oma panuse anda. Ametiasutuste arvates võib neid tavasid pidada eksitavaks tegevuseks või tegevusest loobumiseks, mis on ebaausate kaubandustavade direktiivi artiklite 5, 6 ja 7 alusel keelatud. Lennuettevõtjad ei ole veel selgitanud, kas selliseid väiteid saab usaldusväärsete teaduslike tõenditega põhjendada.

Euroopa Komisjon ja tarbijakaitseametid on kindlaks teinud mitmesuguseid potentsiaalselt eksitavaid tavasid. Näiteks:

  • luuakse vale mulje, et väiksema keskkonnamõjuga kliimaprojektide rahastamiseks või alternatiivsete lennukikütuste kasutamise toetamiseks lisatasu maksmine võib vähendada CO2 heidet või seda täielikult tasakaalustada;
  • kasutatakse mõistet „kestlikud lennukikütused“, ilma et selliste kütuste keskkonnamõju oleks selgelt põhjendatud;
  • kasutatakse mõisteid „roheline“, „kestlik“ või „vastutav“ või esitatakse muid kaudseid roheväiteid;
  • väidetakse, et lennuettevõtja liigub kasvuhoonegaaside netonullheite või teatava tulevase keskkonnatoime suunas, kuid ei nimetata selgeid ja kontrollitavaid kohustusi või eesmärke ega osutata sõltumatule järelevalvesüsteemile;
  • tarbijatele esitatakse konkreetse lennu CO2 heite kalkulaator, kuid ei esitata piisavaid teaduslikke tõendeid selle kohta, kas selline arvutus on usaldusväärne, ega teavet niisuguste arvutuste jaoks kasutatud elementide kohta;
  • tarbijatele esitatakse lendude CO2 heite võrdlus, kuid ei esitata piisavat ja täpset teavet selle kohta, millel võrdlus põhineb.

Edasised sammud

Ettevõtjatelt oodatakse kirjale 30 päeva jooksul vastust, kus on kirjas meetmed, mida ettevõtja plaanib probleemi lahendamiseks võtta. Seejärel korraldab Euroopa Komisjon kohtumised tarbijakaitseametite ja lennuettevõtjatega, et arutada ettevõtjate pakutud lahendusi. Kui lennuettevõtjad ei võta kirjas tõstatatud probleemide lahendamiseks midagi ette, võivad tarbijakaitseametid võtta lisameetmeid, sealhulgas määrata õigusaktide täitmise tagamiseks karistusi.

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
30. aprill 2024
Autor
Esindus Eestis