Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade14. november 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon kiitis täna heaks 171 uut projekti, mis kokku saavad LIFE-programmist toetust üle 396 miljoni euro.

LIFE projektid

Euroopa Komisjon kiitis täna keskkonna ja kliimameetmete programmi LIFE raames heaks 171 uut projekti, mille koguväärtus on üle 396 miljoni euro. Eestist said rahastuse keskkonna ja ressursitõhususe valdkonna projekt „Kemikaalide riskijuhtimine ja alternatiivide hindamine“ ning puhtale energiale ülemineku projekt „Eesti pärandelamute integreeritud renoveerimisteenused“.

Neist esimese eesmärk on toetada Eesti, Läti, Leedu ja Poola väikeettevõtteid, kes kasutavad oma toodetes või tootmisprotsessides ohtlikke kemikaale. Projekt aitab neil rakendada kemikaalidega seotud riskijuhtimise süsteeme, et vähendada ohtlike ainete kasutamise vajadust. Sihtrühm ja otsesed toetusesaajad on segude koostajad ning ainete ja segude lõppkasutajad.

Teise projekti eesmärk on aidata Eesti kultuuripärandisse kuuluvate elamute omanikel parandada oma hoonete energiatõhusust. Projekti raames pakutakse integreeritud renoveerimisteenust, mis ulatub teavitusest kuni elluviimiseni. Seejuures kasutatakse parimaid tavasid ja digiliidest, mis aitab ületada pärandelamute renoveerimisega seotud takistused ja probleemid. Hiljem saab samasuguseid lahendusi kasutada ka teistes Euroopa riikides.

Tänu kaasrahastamisnõudele kaasatakse kogu ELis LIFE projektidega kokku rohkem kui 722 miljoni euro ulatuses investeeringuid, mis on 28,5 % rohkem kui eelmisel aastal. Projektid aitavad saavutada Euroopa rohelise kokkuleppe kliima-, energia- ja keskkonnaeesmärke, sealhulgas ELi eesmärki saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Need toetavad elurikkust ja looduse taastamist, parandavad eurooplaste elukvaliteeti saasteainete ja kasvuhoonegaaside heite vähendamise kaudu, soodustavad ringmajandust ja vastupanuvõimet kliimamuutustele ning kiirendavad üleminekut puhtale energiale kogu Euroopas.

31 aasta jooksul on programmist LIFE kaasrahastatud üle 6000 keskkonna- ja kliimameetmete projekti kogu ELis ja assotsieerunud riikides. Euroopa Komisjon on suurendanud programmi rahastust aastatel 2021–2027 peaaegu 60 %, viies selle 5,43 miljardi euroni. Toetusi haldab Euroopa Kliima, Taristu ja Keskkonna Rakendusamet (CINEA).

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
14. november 2023
Autor
Esindus Eestis