Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade25. jaanuar 20212 min lugemist

Komisjon pakkus välja täiendavad kaitsemeetmed väljastpoolt ELi saabuvate reiside puhul ja ajakohastas reisipiirangute kohaldamise kriteeriume

p044620-863007.jpg
© EU
Uued viirusetüved ja maailma ebastabiilne terviseolukord nõuavad ohutu reisimise tagamiseks täiendavaid piiranguid. Seepärast tegi komisjon täna ettepaneku kehtestada kolmandatest riikidest ELi reisimise suhtes täiendavad kaitsemeetmed ja nõuded ning ajakohastada kriteeriume, mille alusel kaaluda piirangute kaotamist sellistest riikidest reisimisel.

Täiendavad kaitsemeetmed väljastpoolt ELi saabuvate reiside puhul

Kaitsemeetmed puudutavad neid, kelle reis ELi on hädavajalik, ELi kodanikke ja pikaajalisi elanikke ning nende pereliikmeid, samuti neid, kes reisivad riikidest, mille puhul kaotati mittehädavajaliku reisimise piirangud.

  • Kohustuslik testimine enne väljumist. Liikmesriigid peaksid nõudma, et reisijad teeksid enne reisi COVID-19 PCR-testi (polümeraasi ahelreaktsioon) ja esitaksid tõendi, et test oli negatiivne. Test tuleks teha kõige varem 72 tundi enne väljumist. ELi kodanikel, elanikel ja nende pereliikmetel peaks olema võimalus teha test pärast saabumist. Kohustuslikku testimist võib kombineerida 14-päevase eneseisolatsiooni, karantiini ja kontaktide jälgimise nõudega ning lisatestimisega, tingimusel et liikmesriik kehtestab samast ELi mittekuuluvast riigist reisivatele ELi kodanikele samad nõuded. Teatavate reisijakategooriate puhul võib teha erandeid, kui sellised nõuded takistaksid reisi eesmärgi saavutamist. Eelkõige puudutab see transporditöötajaid ja piiriüleseid töötajaid, kes tuleks vabastada negatiivse PCR-testi tulemuse esitamise nõudest. Selle asemel tuleks neilt nõuda üksnes negatiivse antigeeni kiirtesti esitamist saabumisel. Õhusõidukite meeskondade kohta nähakse samuti ette erieeskirjad.
  • Rangemad piirangud seoses probleemsete viirusetüvedega. Sellistest riikidest reisimiseks, kus on tuvastatud probleemne viirusetüvi, peaksid liikmesriigid kehtestama kuni 14-päevase eneseisolatsiooni, karantiini ja kontaktide jälgimise nõude. Eelkõige tuleks reisijatelt nõuda karantiini jäämist ning lisatestimist saabumisel või pärast saabumist.
  • Ühine reisija asukoha vorm. Liikmesriigid peaksid nõudma ELi sisenejatelt reisija asukoha vormi esitamist kooskõlas kohaldatavate andmekaitsenõuetega. Selleks tuleks välja töötada ühine Euroopa reisija asukoha vorm.

Ajakohastatud kriteeriumid

Kui kaalutakse kolmandast riigist ELi mittehädavajaliku reisimise piirangute kaotamist, tuleks lähtuda järgmistest kriteeriumidest:

  • 14-päeva kumulatiivne COVID-19 haigestumus (st äsja teatatud COVID-19 juhtumite koguarv 100 000 elaniku kohta eelneva 14 päeva jooksul piirkondlikul tasandil) ei ole suurem kui 25;
  • testimise määr (st COVID-19 testide arv 100 000 inimese kohta viimase seitsme päeva jooksul) on suurem kui 300;
  • positiivsete testide osakaal (st positiivsete testide osakaal eelnenud seitsmel päeval COVID-19 nakkuse suhtes tehtud testide koguarvust) ei ole suurem kui 4%;
  • riigis esinev viirusetüvi (nt kas on avastatud viiruse probleemseid tüvesid).

Lisaks ajakohastatud teabele väljastpoolt ELi saabuvate reiside kohta esitab komisjon täna ka ettepaneku ajakohastada nõukogu soovitust, millega kooskõlastatakse ELis vaba liikumist mõjutavaid meetmeid.

Ettepanek esitatakse nõukogule arutamiseks. Kui ettepanek vastu võetakse, peavad liikmesriigid rakendama selles sätestatud täiendavaid kaitsemeetmeid ja vaatama ajakohastatud kriteeriumide alusel läbi nende kolmandate riikide loetelu, kust reisimise suhtes tuleks piirangud kaotada.

Värskeim teave, mille liikmesriigid on edastanud ELi mittekuuluvatest riikidest sisenemise suhtes kohaldatavate piirangute kohta on leitav veebilehel Re-open EU.

 

Lisateave

Täispikk pressiteade

Ettepanek: nõukogu soovitus ELi mittehädavajaliku reisimise ajutise piiramise ja sellise piirangu võimaliku kaotamise kohta

Komisjoni ettepanek ajakohastada kooskõlastatud lähenemisviisi vaba liikumise piirangutele

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
25. jaanuar 2021