Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade13. oktoober 2023Esindus Eestis1 min lugemist

Komisjon saatis X-ile teabenõude ebaseadusliku sisu ja desinformatsiooni väidetava levitamise kohta

The Berlaymont Building and European Flags

Euroopa Komisjon saatis X-ile digiteenuste määruse alusel ametliku teabenõude, mille aluseks on komisjonini jõudnud info ebaseadusliku sisu ja desinformatsiooni väidetava levitamise kohta. Eeskätt puudutab see terroristlikku ja vägivaldse sisu ning vaenukõne levitamist.

Kuna X on määratletud väga suure veebiplatvormina, peab ta täitma kõiki digiteenuste määrusega 2023. aasta augustis kehtestatud sätteid, sealhulgas hindama ja maandama riske, mis on seotud ebaseadusliku sisu ja desinformatsiooni levitamise ja soolise vägivalla õhutamisega ning mis võivad mõjutada põhiõiguste ja lapse õiguste kasutamist, avalikku julgeolekut ja vaimset heaolu.

Komisjoni talitused soovivad välja selgitada, kas X täidab digiteenuste õigusakti nõudeid, sealhulgas seda, kas ebaseaduslikku sisu puudutavate teadete ja kaebuste käsitlemine, riskide hindamine ja maandamine toimub nõuetele vastavalt.

X-il on vastamiseks aega oktoobri lõpuni

Kriisidele reageerimise mehhanismi aktiveerimist ja toimimist puudutavatele küsimustele peab X vastama 18. oktoobriks, ülejäänud küsimustele 31. oktoobriks.

Seejärel otsustab komisjon, kas on alust algatada määruse artikli 66 kohane ametlik menetlus. Teabenõudele ebaõige, mittetäieliku või eksitava teabega vastamise või tähtajaks vastamata jätmise eest võib komisjoni vastavalt määruse artikli 74 lõikele 2 määrata trahvi. Tähtajaks vastamata jätmine võib tähendada ka sunniraha määramist.

Selle aasta 25. aprillil määras komisjon kindaks 19 väga suurt veebiplatvormi ja väga suurt otsingumootorit (kasutajate arv üle 45 miljoni ehk 10 % ELi rahvaarvust), kelle teenused peavad vastama kõigile digiteenuste määruse sätetele.

Täismahus pressiteade

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
13. oktoober 2023
Autor
Esindus Eestis