Põhisisu juurde
Esindus Eestis
Pressiteade15. november 2023Esindus Eestis2 min lugemist

Komisjon soovib tööjõupuuduse vähendamiseks lihtsustada mujalt pärit inimeste tööle värbamist

ELi talendireserv

Komisjon tutvustas täna plaane, kuidas muuta EL mujalt pärit andekate inimeste jaoks atraktiivsemaks. Näiteks luuakse ELi talendireserv, mille abil viia ELi tööandjad kokku kolmandate riikide tööotsijatega, lihtsustatakse kvalifikatsiooni tunnustamist ja suurendatakse õppijate liikuvust.  Tööandjatel on raskusi vajalike töötajate leidmisega kõigis sektorites. Näiteks on ELil vaja leida veel 11 miljonit sobivate oskustega inimest, et saavutada oma eesmärk võtta 2030. aastaks tööle 20 miljonit IKT-spetsialisti.

Asepresident Margaritis Schinas sõnas: „Kuna oskustega töötajad on kogu maailmas kõrges hinnas, sõltub ELi tulevane konkurentsivõime tema ettevõtete suutlikkusest vajalikke inimesi leida. Siiski tuleb tööjõupuuduse leevendamist alustada ELis endas ning rakendada jõulisi meetmeid kodumaise tööjõu toetamiseks. Püsiva tööjõupuuduse ületamiseks võib aga vajalikuks osutuda tööränne. Et tekkivaid kitsaskohti vältida, on loomisel ELi talendireserv – esimene kogu ELi hõlmav platvorm, mis viib ELi tööandjad vahetult kokku kogu maailma eri oskuste tasemega tööotsijatega.

Tööjõupuuduse ja oskuste nappuse vähendamiseks püüab EL eeskätt suurendada liikmesriikide endi tööjõureserve, aidates muu hulgas inimestel õppida uusi oskusi ja rakendada neid tööturul. Paraku nõuab liikmesriikides valitsev tööjõupuudus, et EL meelitaks ligi sobivate oskustega andekaid inimesi kogu maailmast.

ELi talendireserv

Komisjon teeb ettepaneku luua ELi talendireserv, millega hõlbustada ELi-välistest riikidest pärit tööotsijate värbamist ametikohtadele, kus on kõikjal ELis suur tööjõupuudus. ELi talendireservi näol on tegu uuendusliku platvormiga, mis muudab rahvusvahelise värbamise lihtsamaks ja kiiremaks, aidates tööandjatel pääseda ligi suuremale hulgale sobivate oskustega andekatele töötajatele. Talendireservi haldamist toetavad liikmesriigid ning nende jaoks on platvormil osalemine vabatahtlik. Samuti antakse selle kaudu teavet värbamismenetluste ning elu- ja töötingimuste kohta ELis.

Kolmandas riigis omandatud kvalifikatsiooni tunnustamine muutub lihtsamaks ja kiiremaks

Mujal omandatud kvalifikatsiooni tunnustamine aitab tööandjatel leida kvalifitseeritud töötajaid ning võimaldab kolmandate riikide kodanikel paremini pääseda ELi tööturule ja integreeruda kogukonda. Seepärast soovib komisjon kolmandate riikide kodanike oskuste ja kvalifikatsiooni tunnustamist lihtsustada ja kiirendada. Kavas on ajakohastada ELi praegust tunnustamissüsteemi ja muuta seda sarnasemaks süsteemile, mis on loodud teise liikmesriiki kolivate ELi kodanike jaoks.

Õpiränne kõigile

Komisjon teeb ettepaneku suurendada 2030. aastaks mujal õppinute osakaalu kõrghariduses vähemalt 25 %-ni, vähemate võimalustega õppijate puhul vähemalt 20 %-ni ja kutseõppurite puhul vähemalt 15 %-ni. Kooskõlas Euroopa haridusruumi geopoliitilise mõõtmega püütakse ettepanekuga suurendada ELi atraktiivsust kolmandatest riikidest pärit talentide õppesihtkohana.

Komisjoni ettepanekut hakkavad nüüd arutama Euroopa Parlament ja nõukogu.

 

Lisateave

Täismahus pressiteade koos taustainfoga

Üksikasjad

Avaldamiskuupäev
15. november 2023
Autor
Esindus Eestis